Sprawozdania roczne

Sprawozdania roczne

Sprawozdanie roczne z działalności PTL 2023

Tarnowskie Góry 09 stycznia 2024r.

Sprawozdanie z działalności

Polskiego Towarzystwa Logopedycznego – Oddział Śląski

za 2023r.

1. Kadencja w latach 2021 – 2024 PTL-OŚ:

Zarząd:

– mgr Bożena Duda – przewodniczący

– mgr Ewelina Abramowicz – Pakuła – z-ca przewodniczącego

– mgr Elżbieta Rogowska – sekretarz

– mgr Grażyna Kubacka – członek

– mgr Celina Zarzycka – członek

Komisja Rewizyjna:

– dr Joanna Trzaskalik

– mgr Lilianna Cader

– mgr Małgorzata

Read More
Sprawozdania roczne

Sprawozdanie z działalności PTL 2022

Tarnowskie Góry 11 stycznia 2023r.

Sprawozdanie z działalności

Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział Śląski

za 2022r.

1. Kadencja w latach 2021 – 2024 PTLOŚ:

Zarząd:

– mgr Bożena Duda – przewodniczący

– mgr Ewelina Abramowicz – Pakuła – z-ca przewodniczącego

– mgr Elżbieta Rogowska – sekretarz

– mgr Grażyna Kubacka – członek

– mgr Celina Zarzycka – członek

Komisja Rewizyjna:

– dr Joanna Trzaskalik

– dr Małgorzata Szalińska – Otorowska

Read More
Sprawozdania roczne

Sprawozdanie z działalności ŚO PTL za rok 2019

Mysłowice, 5.05.2020r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU

POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO ZA ROK 2019

  1.  Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŚO PTL:

1.1 Kadencja w latach 2018- 2021

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 9 czerwca 2018, został wybrany nowy skład zarządu oraz komisji rewizyjnej ŚO PTL.

Zarząd:

  • dr Joanna Trzaskalik – Przewodnicząca,
  • mgr Lilianna Cader – Zastępca przewodniczącej,
  • mgr Monika Ryszczyk – Sekretarz,
  • mgr Julia Pyttel – Członek Zarządu,
Read More
Sprawozdania roczne

Sprawozdanie ŚO PTL za lata 2015-2018

Mysłowice, Mysłowice, 30.05.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO
W LATACH 2015–2018

1. ZARZĄD:

dr Joanna Trzaskalik – Przewodnicząca,
mgr Lilianna Cader – Zastępca,
mgr Iwona Bijak – Sekretarz,
mgr Magdalena Ławecka – Członek Zarządu,
mgr Julia Pyttel – Członek Zarządu.

2. KOMISJA REWIZYJNA:

mgr Krzysztof Bieniek,
mgr Agata Laszczyńska,
mgr Martyna Polczyk.

3. SIEDZIBA:

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii …

Read More
Sprawozdania roczne

Sprawozdanie roczne ŚO PTL za 2017

Mysłowice, 12.02.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO
W 2017 ROKU

1. ZARZĄD

dr Joanna Trzaskalik – Przewodnicząca,
mgr Lilianna Cader – Zastępca,
mgr Iwona Bijak – Sekretarz,
mgr Magdalena Ławecka – Członek Zarządu,
mgr Julia Pyttel – Członek Zarządu.

2. KOMISJA REWIZYJNA

mgr Krzysztof Bieniek,
mgr Agata Laszczyńska,
mgr Martyna Polczyk.

3. SIEDZIBA

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie…

Read More
Sprawozdania roczne

Sprawozdanie 2014 – 2016

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski w Katowicach

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 19

Mysłowice, 31.03.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO W LATACH 2014–2016

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego podjął w latach 2014–2016 wiele działań zgodnych z przyjętą przez stowarzyszenie misją. W ciągu tych trzech lat działalności nastąpiła zmiana Zarządu ŚO PTL – 30.05.2015 r. na walnym zebraniu członków wybrano nowy, …

Read More
Sprawozdania roczne

Sprawozdanie roczne ŚO PTL za 2016

Mysłowice, 31.03.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO
W 2016 ROKU

1. ZARZĄD

dr Joanna Trzaskalik – Przewodnicząca,
mgr Lilianna Cader – Zastępca,
mgr Iwona Bijak – Sekretarz,
mgr Magdalena Ławecka – Członek Zarządu,
mgr Julia Pyttel – Członek Zarządu.

2. KOMISJA REWIZYJNA

mgr Krzysztof Bieniek,
mgr Agata Laszczyńska,
mgr Martyna Polczyk.

3. SIEDZIBA

W związku z przejęciem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia
Kardynała …

Read More
Sprawozdania roczne

Sprawozdanie roczne ŚO PTL za 2015

Mysłowice, 15.02.2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO
W 2015 ROKU

1. ZARZĄD

dr Joanna Trzaskalik – Przewodnicząca,
mgr Lilianna Cader – Zastępca,
mgr Iwona Bijak – Sekretarz,
mgr Magdalena Ławecka – Członek Zarządu,
mgr Julia Pyttel – Członek Zarządu.

2. KOMISJA REWIZYJNA

mgr Krzysztof Bieniek,
mgr Agata Laszczyńska,
mgr Martyna Polczyk.

3. SIEDZIBA

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
41-400 …

Read More
Sprawozdania roczne

Sprawozdanie 2014

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału PTL w roku 2014

1. SIEDZIBA:

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studium Logopedii i Medialnej Emisji Głosu przy Uniwersytecie Śląskim, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice.

2. 17 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Porządek posiedzenia był następujący:…

Read More