Sprawozdania roczne

Sprawozdanie z działalności PTL 2022

Tarnowskie Góry 11 stycznia 2023r.

Sprawozdanie z działalności

Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział Śląski

za 2022r.

1. Kadencja w latach 2021 – 2024 PTLOŚ:

Zarząd:

– mgr Bożena Duda – przewodniczący

– mgr Ewelina Abramowicz – Pakuła – z-ca przewodniczącego

– mgr Elżbieta Rogowska – sekretarz

– mgr Grażyna Kubacka – członek

– mgr Celina Zarzycka – członek

Komisja Rewizyjna:

– dr Joanna Trzaskalik

– dr Małgorzata Szalińska – Otorowska

– mgr Lilianna Cader

2. Siedziba PTL-OŚ

SPZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

ul. Śniadeckiego1, 42 – 604 Tarnowskie Góry

3. Posiedzenia /spotkania robocze Zarządu:

W roku 2022 przeprowadzono:

4 posiedzenia Zarządu

19 spotkań roboczych

w tym 4 z Dyrekcją Centrum, 1 wyjazdowe oraz 14 koordynujących pracę Zarządu.

4. Sprawy formalne:

liczba członków: nie mamy takiej informacji

na posiedzeniu Zarząd powołał do nowego współpracownika: mgr Iwonę Kowolik.

5. Działalność finansowa:

Oddział Śląski PTL nie ma osobowości prawnej, zatem nie może prowadzić działalności finansowej. Pieniądze na wszelkie operacje finansowe były pozyskiwane z opłat uczestników konferencji odbywającej się w październiku, sponsorów oraz szkoleń organizowanych przez PTL Oddział Śląski .

Środki zostały wydatkowane na:

– opłaty za catering,

– hotele dla wykładowców,

– opłaty za projekty graficzne, druk plakatów i ulotek,

– opłaty za utrzymanie strony internetowej,

– opłaty za druk zaświadczeń i podziękowań,

– opłaty za kserowanie materiałów konferencyjnych, szkoleniowych,

– obsługę finansową konferencji,

– opłatę za tablice Nagroda Logopedia Silesiaca,

– opłaty pocztowe.

7. Działalność konferencyjno – szkoleniowa:

6.1 szkolenia:

– 29 marca – organizacja szkolenia „Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej” prowadzonego przez mgr Tatianę Lewicką. Uczestniczyło w nim 28 osób.

– 23 maja – organizacja szkolenia „emisja, higiena i estetyka głosu w pracy logopedy” prowadzone przez dr n. hum. Iwonę Kanię oraz mgr Karola Pawlasa. W szkoleniu uczestniczyły 24 osoby.

6.2 konferencja:

14 października – organizacja XI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej. Uczestniczyło 160 osób.

6.3 warsztaty:

W ramach konferencji zorganizowano 6 warsztatów tematycznych:

– Badanie pacjenta z dysfagią – jakimi metodami dysponuje neurologopeda? Warsztat prowadziła Pani mgr Tatiana Lewicka,

– Diagnostyka różnicowa: dysfagia, karmienie,SI. Warsztat prowadzony był przez Panią dr n. med. Annę Marię Pękacką – Egli,

– Innowacyjne metody neurorehabilitacji z wykorzystaniem systemu C-eye. Warsztat prowadziła Pani mgr Katarzyna Broniec – Siekaniec,

– Masaż i techniki manualne normalizujące napięcie mięśniowe strefy odruchowej twarzy u dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Warsztat prowadzony był przez Panią dr n. kf. Ewę Bartelmus,

– Staw skroniowo – żuchwowy wyzwaniem logopedy. Warsztat prowadzony był przez Pana mgr Krzysztofa Bienńka,

– Zaburzenia triady ssanie – oddychanie – połykanie u niemowląt z ankyloglosją. Warsztat prowadzony był przez Panią dr n. hum. Marzenę Machoś.

W warsztatach uczestniczyło 140 osób.

6.4 Inne formy działalności:

a) przyznanie Nagrody Logopedia Silesiaca

2022r – mgr Bożena Duda

b) koordynacja działalności Śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów – zamieszczanie zapowiedzi warsztatów, szkoleń oraz sprawozdań z tych wydarzeń na stronie internetowej. Najaktywniejszymi z działających zespołów w 2022r. były:

– Rybnicki DZL – pod kierownictwem mgr Marzeny Lampart-Busse

– Katowicki ZDL – pod kierownictwem mgr Izabeli Liguzińskiej

– Gliwicki ZDL – pod kierownictwem mgr Iwony Krzywickiej.

Zarząd PTL OŚ postanowił uaktualnić adresy wszystkich 18 Śląskich ZDL-ów, zarejestrowanych na stronie PTL OŚ. Próby nawiązania kontaktu przyniosły następujące wnioski:

– większość z podanych adresów okazała się nieaktualna,

– część ZDL-ów po odejściu koordynatora zakończyła działalność,

– pozostałe zespoły działają poza strukturami PTL-u.

W celu zweryfikowania danych oraz podjęcia na nowo kontaktów ze Śląskimi ZDL-ami, Zarząd PTL OŚ wyznaczył termin spotkania koordynatorów wszystkich zarejestrowanych ZDL-ów na dzień 21 kwietnia 2023r. w siedzibie PTL OŚ w GCR „REPTY”.

Zainteresowane strony zostały poinformowane telefonicznie i mailowo.

6.5 Inne działania na rzecz społeczności lokalnej:

– 10 marca – z okazji Europejskiego Dnia Logopedy zorganizowano bezpłatne konsultacje dla dzieci i wnuków pracowników Centrum.

– 28 maja – biała sobota w ramach obchodów Dnia Weterana.

6.6 współpraca:

– zarząd ściśle i efektywnie współpracował z Dyrekcją Centrum w którym mieści się siedziba Oddziału.

– przedstawiciele Oddziału regularnie nawiązywali współpracę i utrzymywali kontakty z przedstawicielami środowisk logopedycznych.

– systematycznie prowadzono prace administracyjne Oddziału.

Śląski Oddział PTL działał zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego przekazywał zgodnie z regulaminem informacje o zmianach zachodzących w strukturze Zarządu PTL-OŚ oraz sprawozdania ze swej działalności do Zarządu Głównego PTL.

mgr Bożena Duda – Przewodnicząca PTL -OŚ

mgr Elżbieta Rogowska – sekretarz PTL -OŚ