Komitet organizacyjny XI OKL

Bożena Duda – przewodnicząca
Norbert Komar
Ewelina Abramowicz-Pakuła
Elżbieta Rogowska
Grażyna Kubacka
Celina Zarzycka
Iwona Kowolik
Agata Knop
Mirosław Erich