Kontakt

Adres Redakcji:  

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

ul.Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

Tel.: + 48 691 054 094

e-mail:

forum.logopedyczne.sekretarz@gmail.com

(nadsyłanie artykułów do Forum Logopedycznego Nr 27 do 15 stycznia 2019r.)

joanna.trzaskalik@ignatianum.edu.pl

strona internetowa:

www.ptl.katowice.pl/wydawnictwa/forum-logopedyczne

 

Wydawca

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

ul.Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

 

Adres Wydawnictwa

Wydawnictwo Akademii Ignatianum ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków