X Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Logopedia w Teorii i Praktyce Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

16 listopada 2019 roku Śląski Oddział PTL wraz z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu organizuje konferencję naukowo-szkoleniową:

X Ogólnopolską Konferencję Naukową. Logopedia w Teorii i Praktyce

Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

Konferencja odbywa się pod patronatem
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Konferencja kierowana jest do logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli wspomagających, lekarzy, pielęgniarek, protetyków słuchu, rehabilitantów.

Przewidywana jest część plenarna oraz warsztatowa. Program znajduje się w zakładce Program konferencji 2019. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwóch wybranych przez siebie warsztatach. Udział w konferencji i szkoleniach będzie potwierdzony certyfikatami.

Miejsce konferencji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Sosnowiec, pl. Medyków 1, sala audiowizualna

Koszt konferencji wraz z warsztatami:

a) 180 zł – osoby aktywne zawodowo

b) 170 zł – członkowie PTL

c) 160 – studenci i doktoranci

Warunki udziału w konferencji

  1. Do 05 listopada 2019 roku należy wysłać zgłoszenie udziału w konferencji wraz z wyborem warsztatów (zakładka: Formularz zgłoszeniowy)
  1. Należność za uczestnictwo w konferencji należy uregulować do 05 listopada 2019 br. wpłacając określoną kwotę na konto:
    POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY
    Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, PKO SA II O. Lublin: 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106 
    W tytule prosimy wpisać: IMIĘ, NAZWISKO, 16 listopada 2019 konferencja ŚO PTL

Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty otrzymania zapłaty za udział w konferencji i zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia. Rachunek / Faktura VAT obejmuje dane wskazane w formularzu zgłoszenia. 

Uwaga!

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia. Organizatorzy pozostawiają sobie decyzję o przeniesieniu zgłoszenia na inny warsztat w przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń. O fakcie tym będziecie Państwo poinformowani.

 

Wiele informacji znajdziecie też Państwo na naszym Facebooku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: konferencja2019@ptl.katowice.pl

Z poważaniem

Zarząd Śląskiego Oddziału PTL