XI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Serdecznie zapraszamy na

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA - plakatXI Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną. Logopedia w teorii i praktyce.

Neurorehabilitacja Zaburzeń Mówienia i Połykania

organizowaną przez

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

wraz z Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach

Konferencja przeznaczona jest dla logopedów, lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i studentów. Nadrzędnym celem tego wydarzenia naukowego jest propagowanie wiedzy i nowoczesnych metod rehabilitacji dotyczącej zaburzeń mówienia i połykania dla podniesienia standardów opieki nad pacjentem neurologicznym. W trakcie konferencji odbędzie się pięć warsztatów szkoleniowych, które mają na celu pogłębienie wiedzy uczestników oraz jej praktyczne zastosowanie w terapii pacjenta.

Konferencja odbędzie się 14.10.2022 r. w godzinach 8.45 –17:00 w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach, ul. Śniadeckiego 1.

Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Starosty Powiaty Tarnogórskiego Krystyny Kosmali oraz Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusza Czecha.

Program znajduje się w zakładce Program Konferencji 2022.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwóch dowolnie wybranych warsztatach.

Udział w konferencji i szkoleniach będzie potwierdzony certyfikatami.

Koszt konferencji:

w pierwszym terminie (do 16.09.2022) opłata za udział w konferencji 150 zł; opłata dla członków PTL:  130 zł

w drugim terminie (po 16.09.2022) opłata za udział w konferencji 170 zł; opłata dla członków PTL:  150 zł
– w dniu konferencji opłata: 200 zł 
– studenci 100 zł

Warunki udziału w konferencji

  1. Do 30 września 2022 roku należy wysłać zgłoszenie udziału w konferencji (zakładka: Formularz zgłoszeniowy)
  2. Należność za uczestnictwo w konferencji należy uregulować do 30 września 2022 roku wpłacając określoną kwotę na konto:
    POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY
    Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, PKO SA II O. Lublin: 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106
    W tytule prosimy wpisać: IMIĘ i NAZWISKO, KONFERENCJA  REPTY
  3. Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres: kontakt@ptl.katowice.pl

Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty otrzymania zapłaty za udział w konferencji i zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia. Rachunek/Faktura VAT obejmuje dane wskazane w formularzu zgłoszenia.

Uwaga!

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia. Organizatorzy pozostawiają sobie decyzję o przeniesieniu zgłoszenia na inny warsztat w przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń. O tym fakcie  będziecie Państwo poinformowani.

Podczas konferencji będzie możliwość zakupienia pomocy naukowych.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:  kontakt@ptl.katowice.pl,  tel: +48 32 39 01 229

Z poważaniem

Zarząd  Śląskiego Oddziału PTL