Komitet naukowy (2018)

IX Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Logopedia w teorii i praktyce (2018)

prof. zw. dr hab. Stanisław Grabias – Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
prof. zw. dr hab. Kazimiera Krakowiak – Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Marek Gzik – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Ewa Piętka – Politechnika Śląska
dr hab. Witold Chmielewski, prof. AI – Akademia Ignatianum w Krakowie
dr hab. Zdzisław Marek Kurkowski, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Barbara Ostapiuk, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
dr hab. inż. Paweł Badura – Politechnika Śląska
dr hab. Lilianna Konopska – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Irena Polewczyk – Uniwersytet Śląski
dr hab. Katarzyna Węsierska – Uniwersytet Śląski