Współorganizowane

AktualnościMiędzynarodoweWspółorganizowane

Sprawozdanie – Druga edycja MKL Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka i społeczno-edukacyjna kampania Labirynty Komunikacji na Uniwersytecie Śląskim

W dniach 25–26 sierpnia 2016 roku w Katowicach miała miejsce druga edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Współorganizatorami tego wydarzenia byli Instytut Języka Polskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”. Konferencja zgromadziła wielu teoretyków i praktyków skoncentrowanych przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących zaburzeń płynności mowy.

druga edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka

Read More
Współorganizowane

Sprawozdanie z MKL Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka

Balbutologopedia w kraju i za granicą

Międzynarodowa konferencja Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka

Gościnne mury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego stały się 12 września 2014 roku miejscem niezwykłego spotkania ludzi zainteresowanych tematyką zaburzeń płynności mowy. Spotkali się ze sobą zarówno logopedzi z różnych polskich ośrodków, jak i specjaliści z Holandii, Irlandii oraz Kanady. Współorganizatorem tego niezwykłego wydarzenia naukowego był Instytut Języka Polskiego UŚ, ale tylko dzięki współpracy z Wydziałem Teologicznym UŚ …

Read More
Współorganizowane

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Świat, który rozumie jąkanie

Tym, którzy chcą się jąkać, pozwólmy to czynić!
prof. dr hab. Bogdan Adamczyk

20 października 2012 r. – z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD) – w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Świat, który rozumie jąkanie. Tegorocznymi organizatorami byli: Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Instytut Języka Polskiego UŚ, Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu UŚ, Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu …

Read More
Współorganizowane

Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej

Kolejna edycja konferencji Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. 18 kwietnia 2012 roku odbyła się konferencja logopedyczna zorganizowana przez Instytut Języka Polskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy wsparciu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Spotkanie – na co wskazuje sam tytuł – poświęcone zostało współpracy logopedów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagogów oraz psychologów.…

Read More
Współorganizowane

Konferencja Słowo mocniej bije niż najtęższe kije

18 czerwca 2011 roku o godzinie 9. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach rozpoczęła się konferencja naukowo-szkoleniowo-artystyczna zatytułowana Słowo mocniej bije niż najtęższe kije. Od dysfunkcji do perfekcji. Spotkanie zorganizowało Polskie Towarzystwo Logopedyczne (Oddział Śląski w Katowicach), Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Trzyletnie Pomaturalne Studium Aktorskie działające przy Teatrze Śląskim w Katowicach. Inicjatywa ta to kolejne interesujące wydarzenie w świecie logopedii, a zarazem wyjątkowe, bo pozwalające na bezpośrednie połączenie dwóch środowisk miłośników …

Read More
Współorganizowane

Konferencja Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji

Konferencja Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji – skąd taki pomysł? Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji – była przewodnim tematem konferencji, która odbyła się 26 listopada 2010r. w Katowicach. Skąd taki pomysł ? Jedna z podstawowych zasad postępowania logopedycznego zakłada, że kompleksowa opieka logopedyczna niemożliwa jest bez oddziaływań profilaktycznych najbliższego otoczenia pacjenta. Gdy tym pacjentem jest dziecko (poddane procesowi edukacyjnemu), nieodzowne staje się uświadomienie ogromnej roli odgrywanej przez pedagogów.…

Read More
Współorganizowane

Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna: Jąkanie – wyzwaniem terapeutycznym dla jąkających się i nie tylko…

19 maja 2010 r. w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt.: Jąkanie – wyzwaniem terapeutycznym dla jąkających się i nie tylko… Organizatorami konferencji byli: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach, Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkających Się w Wodzisławiu Śląskim i Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.Uczestniczyły w niej osoby jąkające się, ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele, terapeuci, logopedzi, studenci specjalności logopedycznej WSETiNS z Kielc, studenci Podyplomowych …

Read More
Współorganizowane

Europejski Dzień Logopedy na Uniwersytecie Śląskim

g5W sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach 6 marca 2009 r. odbyła się I Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logopedyczna zatytułowana Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności. Konferencja odbyła się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy i Logopedycznych dni na Uniwersytecie Śląskim. Organizatorem było Podyplomowe Studia Logopedii oraz Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.…

Read More