V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Logopedia w teorii i praktyce”

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Logopedia w teorii i praktyce” jest konferencją szczególną – jubileuszową.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, która swoją siedzibę ma w Chorzowie. W organizacji wspomagają nas również: Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych z siedzibą w Chorzowie.

Wydarzenie odbędzie się 16 i 17 września 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Nadrzędnym celem konferencji jest naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. Pragniemy podjąć rozważania dotyczące teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej, a także dokonać rewizji praktycznych rozwiązań stosowanych podczas postępowania logopedycznego. Uznając tezę, że praktyka jest punktem wyjścia i inspiracją dla badań naukowych pragniemy prezentować najnowsze wyniki działalności naukowej logopedów, językoznawców i lekarzy. Chcemy także popularyzować różnorodne rozwiązania praktyczne, które czerpią z naukowych teorii i koncepcji.

Kręgi tematyczne:

  • Naukowe podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych.
  • Praktyczne metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii i ich efektywność.
  • Metody i techniki terapii logopedycznej i ich efektywność.

Konferencja jest wydarzeniem prestiżowym. Mamy wielu zagranicznych gości, którzy przyjadą podzielić się z uczestnikami konferencji swoimi badaniami. Wybitni teoretycy i praktycy przybędą z całej Polski.

Patronami konferencji są:

Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ – Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie,

Prof. dr. hab. Andrzej Kowalczyk – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Medialnie promują nas:

TVP 3 Katowice, Gazeta Uniwersytecka UŚ.

Wydarzenie zostało dostrzeżone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przyznał wydarzeniu dotację ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Dwudniową konferencję poprzedzają 2 wydarzenia:

  • wydarzenie edukacyjno-społeczne: „O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu” Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – ma charakter popularnonaukowy, odbędzie się 15 września 2017 roku w SMCEBI w Chorzowie, jest w pełni darmowe! To ukłon trzech organizacji (PTL, Agere Aude, Edu Res) w kierunku rodziców, pedagogów, osób pracujących na co dzień z dziećmi lub zainteresowanych prezentowana tematyką;
  • piknik na terenie SMCEBI – (15 września 2017 r.) udział w nim wezmą dzieci, rodzice, nauczyciele, za oprawę artystyczną wydarzenia odpowiada jedna z chorzowskich szkół.