Witamy w naszej Galerii! Zamieszczamy tu zdjęcia, które są śladem działalności śląskiego oddziału PTL.

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna 2017

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna 16 - 17 września 2017

IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna 2016

IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna 2016-05-22

Światowy Dzień Jąkających się (ISAD) 2015

21 października 2015 r., w przeddzień Światowego Dnia Świadomości Jąkania, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej miało miejsce forum wymian informacji, wiedzy i poglądów na temat jąkania pt. Porozmawiajmy o jąkaniu – eksperci mają głos. Poniżej relacja fotograficzna ze spotkania.

III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna 2015

30 maja 2015 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. Logopedia w teorii i praktyce. Prezentujemy Państwu zdjęcia z tego wydarzenia.

II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna 2014

31 maja 2014 roku w auli im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. Logopedia w teorii i praktyce.

I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna 2013

W dniach 20-21 kwietnia 2013 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. Logopedia w teorii i praktyce.

VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna 2012

VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, zatytułowana: Wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy, odbyła się 19 maja 2012 roku w auli im. Kazimierza Lepszego.

VII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna 2011

Kolejna, już VII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, tym razem z udziałem gościa zagranicznego, odbyła się 27 maja 2011 roku i dotyczyła opóźnień w rozwoju mowy o różnorodnej etiologii.

I Konferencja Zespołów Doskonalenia Logopedów 2011

I Konferencja I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów odbyła się 4 kwietnia 2011 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

VI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna 2010

28 maja 2010 roku w Katowicach odbyła się już VI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna poświęcona centralnym zaburzeniom przetwarzania słuchowego – w teorii i praktyce.

V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna 2009

Logopedia Śląska w teorii i praktyce. Część II to temat V Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej, która odbyła się 23 października 2009 roku w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Światowy Dzień Jąkających się (ISAD) 2009

Konferencja naukowa z okazji ŚWIATOWEGO DNIA JĄKAJĄCYCH SIĘ (ISAD) odbyła się 21 października 2009 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna 2009

IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, zatytułowana: Logopedia Śląska w teorii i praktyce, odbyła się 22 maja 2009 roku w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna 2008

III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, zatytułowana: Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym, odbyła się 24 października 2008 roku w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna 2008

II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, zatytułowana: Wybrane obszary zagadnień głosu, odbyła się w Katowicach 16 maja 2008 roku w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna 2007

26 października 2007 roku, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Kompleksowy charakter opieki nad pacjentem z uszkodzeniami mózgu.