IX Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Logopedia w teorii i praktyce (2018)- Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny
dr Joanna Trzaskalik
mgr Lilianna Cader
mgr Magdalena Ławecka
mgr Julia Pyttel

Sekretarze konferencji
mgr Iwona Bijak
mgr inż. Michał Kręcichwost