Rada Naukowa

(Scientific Board)

 • Jacek Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Iwona Chrzanowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Ewa Czaplewska (Uniwersytet Gdański)
 • Eliana Danilavichiutie (Instytut Pedagogiki Akademii Narodowej Ukrainy)
 • Yulia O. Filatova (Moscow State Pedagogical University, Russia)
 • Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki)
 • Svetlana Kapalková (Comenius University, Slovakia)
 • Kazimiera Krakowiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Danuta Krzyżyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Eugenia Iwona Laska (Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowiach Akademii Ignatianum w Krakowie)
 • Jelena Leonidowna Czerkasowa (Akademia Nauk w Moskwie, Rosja)
 • Edward Łuczyński (Uniwersytet Gdański)
 • Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Stanisław Milewski (Uniwersytet Gdański)
 • Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Agnieszka Myszka (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Magdalena Pastuchowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Ewa Piętka (Politechnika Śląska)
 • Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski)
 • Isabella K. Reichel (Touro College New York, USA)
 • Irena Polewczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Bronisław Rocławski (Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin w Warszawie)
 • Jelena Nikołajewna Rossijskaja (Kurski Państwowy Uniwersytet w Rosji)
 • Margarita Nikołajewna Rusieckaja (Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie, Rosja)
 • Sławomir Śniadkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
 • Martine Vanryckeghem (University of Central Florida, USA)
 • Shu-Lan Yang (National Pintung University, Taiwan)
 • Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)