Sprawozdania ZDL

AktualnościSprawozdania ZDL

Spotkanie z liderami i członkami Śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów z Zarządem.

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty”,

odbyło się spotkanie z liderami i członkami Śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów z Zarządem.

Celem spotkania była weryfikacja i uaktualnienie stanu liczebnego Zespołów Doskonalenia Logopedów działających w ramach PTL OŚ oraz konsolidacja działań wszystkich zespołów.

W miniony piątek w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele najaktywniejszych ZDL-ów w regionie; Rybnicki ZDL, Gliwicki ZDL oraz Chorzowski ZDL.

Liderzy zespołów przedstawili

Read More
AktualnościSprawozdania ZDL

Sprawozdanie ze szkolenia Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów

Kolejne spotkanie Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów okazało się cennym kamieniem milowym w rozwoju zawodowym uczestników szkolenia .

23.03.2023 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w szkoleniu RZDL-u działającego przy Przedszkolu w Jankowicach Rybnickich. Jak zwykle na wstępie głos zabrała nasza mentorka, Pani Marzena Lampart- Busse i przedstawiła plan szkoleń PTL-u Oddział Śląski z siedzibą w Reptach na najbliższe miesiące. Zachęciła również do aplikowania w szeregi Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, co w obecnym czasie

Read More
AktualnościSprawozdania ZDL

Sprawozdanie ze szkolenia Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów

W dniu 5 marca 2020r. w Przedszkolu w Jankowicach odbyło się zorganizowane przez panią mgr Marzenę Lampart-Busse szkolenie, przeprowadzone przez mgr Bożenę Polaszek na temat zabaw stymulujących rozwój mowy dziecka.

W szkoleniu brali udział logopedzi i nauczyciele.

Przebieg szkolenia:

  1. Powitanie, autoprezentacja prowadzącej.
  1. Prezentacja multimedialna – jako wstęp teoretyczny do zajęć warsztatowych:
  • wybrane definicje mowy (między innymi rozumiana jako sprawność, której trzeba się nauczyć tak, jak innych sprawności a także jako rodzaj naprzemienności w zabawie)
Read More
Sprawozdania ZDL

Sprawozdanie ze szkolenia RZDL: Jak badać mowę dziecka w wieku przedszkolnym?

Jak badać mowę dziecka w wieku przedszkolnym? to temat spotkania szkoleniowego Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, które odbyło się 7 listopada 2019 r. w Przedszkolu w Jankowicach. Prelegentką była mgr Marzena Lampart-Busse – neurologopeda i surdopedagog.

W spotkaniu uczestniczyło wielu logopedów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Prowadząca rozpoczęła szkolenie od przypomnienia przepisów prawa oświatowego, będących podstawą do przeprowadza badania mowy dzieci w placówkach szkolnych i przedszkolnych, po czym przedstawiła poszczególne etapy badania mowy dzieci przedszkolnych, odnosząc …

Read More
AktualnościSprawozdania ZDL

Sprawozdanie ze spotkania Gliwickiego ZDL

15.10.2019 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach odbyło się spotkanie grupy gliwickich logopedów w ramach cyklicznych szkoleń Zespołu Doskonalenia Logopedów, którego tematem była ” Współpraca lekarza stomatologa z logopedą.”
Prelegentka, lek. stomatolog mgr Anna Kwiecińska, wykładowca Katedry Dysfunkcji Narządu Żucia i Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej, szczegółowo opisała zależności pomiędzy prawidłowo przebiegającymi funkcjami gryzienia, żucia, połykania i oddychania, a poprawną wymową młodych pacjentów.Bardzo szeroko omówione zostały wszelkie wady zgryzu i możliwości
Read More
AktualnościSprawozdania ZDL

Szkolenie RZDL

Zapraszamy na szkolenie RZDL, które odbędzie się 7 listopada 2019 r. o godz.16.00 w Przedszkolu w Jankowicach przy ul. Równoległej 5.

Temat: „Jak badać mowę dziecka w wieku przedszkolnym?” przedstawi mgr Marzena Lampart-Busse, neurologopeda i surdopedagog.

Zgłoszenia na adres  pjnr1.logopeda@gmail.com prosimy nadsyłać do 2.11.19r. (prosimy podać w tytule wiadomości: RZDL)

Liczba miejsc ograniczona.

                                     

Read More
AktualnościSprawozdania ZDL

Spotkanie warsztatowe w ZSO nr 7 w Gliwicach

Zapraszamy Państwa na spotkanie warsztatowe skierowane dla rodziców oraz nauczycieli pracujących z dziećmi dotkniętymi różnego rodzaju dysfunkcjami oraz deficytami rozwojowymi: „Karmienie rozwojowe” i „Komunikacja alternatywna w ujęciu praktycznym„.

Spotkanie odbędzie się 12 marca w ZSO nr 7 w Gliwicach (ul. Gierymskiego 7). Początek o godzinie 15:30.

Read More
AktualnościSprawozdania ZDL

Szkolenia ŚO PTL w Gliwicach

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenia organizowane przez Śląski Oddział PTL

  1. DIETA JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT TERAPII DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU, ADHD I DYSPRAKSJĄ

prowadząca: Maria Ziółkowska (dietetyk, specjalista żywienia człowieka wg. tradycyjnej metody medycyny chińskiej oraz klasycznej, certyfikowany terapeuta diety GAPS)

data szkolenia: 28 marca 2019, godz. 15.00 -17.30

  1. WYKORZYSTANIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ

prowadząca: Agnieszka Janiec (terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeuta słuchowej metody …

Read More
AktualnościSprawozdania ZDL

Spotkanie I KZDL

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1w Katowicach, organizuje 1 marca 2019 roku, o godzinie 17:00, spotkanie dla logopedów, pedagogów, psychologów.

Na spotkaniu zostanie  przedstawione i omówione narzędzie ADOS 2 – jako nowy standard diagnozy autyzmu.

Prelegentem będzie Pani mgr Barbara Stawiarz, która jest terapeutą, oligofrenopedagogiem. Pracuje w ZSP nr 3 w Katowicach oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Alter w Sosnowcu.

Prosimy o zgłoszenia

Read More
AktualnościSprawozdania ZDL

Zaproszenie I KZDL


I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się 18 stycznia 2019 roku (piątek) o godzinie 17.00.
Prelegentem będzie Pan dr Michał Tarnawski  z tematem:

Kiedy ortodonta szuka pomocy logopedy”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o dokonanie zgłoszenia pod numerem telefonu sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, tel.: (32) 254

Read More