AktualnościSprawozdania ZDL

Spotkanie z liderami i członkami Śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów z Zarządem.

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty”,

odbyło się spotkanie z liderami i członkami Śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów z Zarządem.

Celem spotkania była weryfikacja i uaktualnienie stanu liczebnego Zespołów Doskonalenia Logopedów działających w ramach PTL OŚ oraz konsolidacja działań wszystkich zespołów.

W miniony piątek w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele najaktywniejszych ZDL-ów w regionie; Rybnicki ZDL, Gliwicki ZDL oraz Chorzowski ZDL.

Liderzy zespołów przedstawili swoją działalność w ostatnich latach oraz plany szkoleń i warsztatów :

– Rybnickiego ZDL-u – Pani Marzena Lampart- Busse,

  • ZDL Gliwice- Pani Iwona Krzywicka,
  • ZDL „Logos” Chorzów – Pani Dorota Szymura.

 

Z kolei sprawozdanie za ostatni rok działalności ŚO PTL przedstawiła Przewodnicząca Pani Bożena Duda. Zaprosiła wszystkich zainteresowanych do udziału w XII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej . Logopedia w teorii i praktyce. Kompleksowa terapia pacjentów z chorobami neurologicznymi- od juniora do seniora, która odbędzie się 27 października br.w GCR „Repty”.

Istotna część spotkania poświęcona była aktualnym wydarzeniom branżowym, zwłaszcza protestom logopedów.

Miłym akcentem zebrania, było przekazanie przez Panią Dorotę Szymurę Biuletynów Logopedycznych za lata 2000 – 2010 do Zarządu PTL OŚ, które zasilą naszą biblioteczkę.

Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili potrzebę regularnych zebrań ZDL-ów z zarządem PTL OŚ w celu integracji środowiska logopedów na Śląsku.

Przyjazna atmosfera i zaangażowanie jej uczestników są dobrym prognostykiem co do realizacji przyjętych postanowień.

Kolejne spotkanie Śląskich ZDL-ów odbędzie się we wrześniu. Gospodarzem spotkania będzie ZDL Gliwice.

Wszystkie informacje dotyczące aktualnej działalności poszczególnych ZDL-ów zamieszczone będą na stronie PTL OŚ oraz facebooku.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Śląskiego zaprasza pozostałe Śląskie ZDL-e do kontaktu.

ZDJĘCIA- opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od lewej siedzą: Iwona Krzywicka, Elżbieta Kubiak, Grażyna Kubacka, Bożena Duda, Marzena Lampart- Busse, Bożena Polaszek, Dorota Szymura

 

 

od lewej: Marzena Lampart- Busse, Bożena Polaszek, Dorota Szymura, Elżbieta Rogowska, Iwona Krzywicka, Elżbieta Kubiak, Grażyna Kubacka.