Działalność

Działalność Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego rozpoczęliśmy 30 lat temu. Od początku istnienia nasza siedziba znajduje się w Katowicach. Obecnie Oddział skupia około 200 aktywnych członków. Liczba sympatyków jest daleko większa, o czym świadczy m.in. bardzo liczny udział logopedów w organizowanych przez nas konferencjach.

Działalność Śląskiego Oddziału PTL między innymi obejmuje:

Organizację, co pół roku, konferencji logopedycznych. Każdorazowo uczestniczy w nich około 350 logopedów, pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów – zależnie od tematyki poruszanej na konferencji. Ich uczestnikami są nie tylko mieszkańcy Śląska, ale także innych regionów Polski, jak również sąsiadujących z Polską Czech i Niemiec.

Wydawanie około 500 egzemplarzy recenzowanego pisma Forum Logopedyczne – ukazującego się przy okazji konferencji. Forum zawiera artykuły naukowe, propozycje z praktyki logopedycznej, recenzje książek i pomocy logopedycznych, a także aktualności związane z działalnością PTL, w tym Oddziału Śląskiego.

Propagowanie samodoskonalenia logopedów, poprzez nadzorowanie działalności siedemnastu Zespołów Doskonalenia Logopedów na terenie Śląska, tj. w Częstochowie, Katowicach, Rybniku, Mikołowie, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Zawierciu, Sosnowcu, Bieruniu, Siemianowicach, Chorzowie, Zabrzu, Bielsku-Białej, Radomsku (Województwo Łódzkie) i Jastrzębiu Zdroju.

Przyznawanie corocznie Nagrody Logopedia Silesiaca dla osoby lub instytucji wyróżniającej się działalnością na rzecz logopedii śląskiej. Organizację warsztatów naukowo-szkoleniowych dla logopedów.

Wydawanie plakatów i ulotek propagujących profilaktykę logopedyczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Plakaty te cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród logopedów, ale także w środowiskach lekarskich i wykorzystywane są w oświacie zdrowotnej w przychodniach służby zdrowia.