Rada Recenzencka

(Reviewers’ Board)

  • Helena Borowiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Aneta Domagała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Grażyna Gunia (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
  • Lilianna Konopska (Uniwersytet Szczeciński)
  • Henriette W. Langdon (San José State University, USA)
  • Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki)
  • Urszula Mirecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Agnieszka Myszka (Uniwersytet Rzeszowski)
  • Barbara Ostapiuk (Uniwersytet Szczeciński)
  • Jan Ożdżyński (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)