Międzynarodowe

II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej
Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

31 maja 2014 roku w auli im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. Logopedia w teorii i praktyce.

W skład komitetu naukowego weszli: prof. dr hab. Ewa Syrek (Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Dariusz Rott (Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. Henriette W. Langdon (Ed. D. F-CCC-SLP Wydział Zaburzeń Komunikacji w Kolegium Edukacji Uniwersytetu Stanowego San Jose w Kalifornii, Stany Zjednoczone), prof. Marína Mikulajová (PhD Katedra Logopedii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja), dr hab. prof. UP Mirosław Michalik (Katedra Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa (dyrektor Instytutu Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska (Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. Iwona Loewe (Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Iwona Michalak-Widera (przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Katowicach), dr Katarzyna Węsierska (Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Stały patronat nad konferencją piastował Uniwersytet Śląski, zaś patronat honorowy Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok oraz Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. D. Rott. Patronat medialny sprawowało Radio Katowice, Gazeta Uniwersytecka, Telewizja Silesia.

Partnerami konferencji był Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Logopedii i Audideskrypcji, firma Komlogo. W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszły dr I. Michalak-Widera, dr K. Węsierska, mgr Łucja Skrzypiec, mgr Bogumiła Wilk, mgr Iwona Bijak, Karolina Janeczek. Współorganizatorem była Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ.
Przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa dr I. Michalak-Widera otwarła konferencję i wręczyła nagrodę Logopedia Silesiaca 2014. Laureatem został Józef Oczadły wieloletni członek Zarządu ŚO PTL. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, skarbnika, a obecnie członka Zarządu. Przez kilka kadencji był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie. Jest autorem polskiej wersji serii pomocy logopedycznych Język i mowa (materiały obrazkowo-metodyczne pomocnicze wspomagające rozwój mowy dzieci, autorki z Republiki Czeskiej dr K. Svobodova i dr D. Kutalkova). W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 od wielu lat organizuje warsztaty szkoleniowe dla logopedów z rejonu działania Poradni, zapraszając do ich prowadzenia logopedów specjalizujących się w różnych zaburzeniach mowy.

Pierwszą sesję obrad, którą prowadziła dr K. Węsierska , zainaugurował wykład prof. dr hab. E. Syrek „O potrzebie pedagogicznej perspektywy w logopedii”. Kolejny prelegent prof. M. Mikulajová przedstawiła językowo-kognitywne badania dysfazji rozwojowej(SLI). „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia” była tematem wystąpienia dr hab. prof. UŚ D. Pluta-Wojciechowskiej. Sesję zamknął wykład dr hab. prof. UP M. Michalika nt. „Dyzartria o podłożu mózgowego porażenia dziecięcego jako odrębna jednostka nozologiczna”. W tej części konferencji został zaprezentowany film z wystąpieniem mgr Anety Nott-Bower (Wielka Brytania) pt. „Diagnoza i terapia logopedyczna osób dwujęzycznych”.

W trakcie sesji posterowej zgromadzeni mogli zapoznać się z plakatami:
B… jak bilingwizm = dwujęzyczność – prof. H. Wyszewiańska-Langdon, dr I. Michalak-Widera, dr A. Płusajska-Otto, dr J. Przyklenk, dr K. Węsierska;
Czy tu liczy się mój głos? Doniesienia z badań własnych – dr A. Płusajska-Otto;
Efekty rehabilitacji domowej dzieci z wadą słuchu prowadzonej w ramach programu Dźwięki Marzeń – dr n. med. K. Bieńkowska, D. Witek;
Elementy diagnozy i terapii chorego z afazją – dr M. Szalińska-Otorowska;
Porównanie postaw związanych z komunikowaniem się manifestowanych przez płynnie mówiące i jąkające się polskojęzyczne dzieci w wieku przedszkolnym – dr K. Węsierska, prof. M. Vanryckeghem, PhD, mgr B. Jeziorczak, mgr B. Wilk;
Wartość diagnostyczna ustnych i pisemnych wypowiedzi pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym – opis przypadku – mgr D. Karaś;
Związek pomiędzy przerostem migdałka gardłowego u dzieci a zaburzeniem czynności prymarnych – mgr I. Malicka.

W drugiej sesji konferencji prowadzonej przez J. Oczadły ponad 150 zgromadzonych logopedów wysłuchało czterech wystąpień: „Logopedia w Holandii” – Katarzyny Kijewskiej (Holandia); „Neurobiologia wypowiedzi. Mowa jako przedłużenie mechanizmów lustrzanych” – dr Marka Kaczmarzyka (Wydział Biologii, Pracownia Dydaktyki Biologii, Uniwersytet Śląski, Katowice); „Terapia psychologiczno-logopedyczna pacjenta z rozległym urazem czaszkowo-mózgowym. Studium przypadku” – mgr Bogusławy Maculewicz (Centrum Zdrowia NZOZ Szpital Powiatowy, Mikołów) i mgr Julii Wyszomirskiej (Zakład Psychologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice); „Zaburzenia mowy u małych dzieci w praktyce psychiatry dziecięcego” – dr n. med. Agnieszki Gorczycy (Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w NZOZ „Feniks”, Gliwice. Oddział XVII Sądowy o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Nieletnich, Toszek).

Trzecią sesję prowadziła Ł. Skrzypiec. Prelegentami byli: dr Joanna Skibska (Katedra Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała) – „Mnemotechniki w pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu”; dr Irena Polewczyk (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, Katowice) – „Kompetencje słuchowe dzieci 4-, 5- i 6-letnich”; mgr Leszek Peca (fizjoterapeuta, Katowice) – „Rola fizjoterapeuty w procesie kompleksowej opieki nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością oraz ze stwierdzoną niepełnosprawnością pochodzenia centralnego”; mgr Marta Holi (Gabinet Rehabilitacji i Terapii Naturalnych Holisfera, Dąbrowa Górnicza) – „Muzykoterapia dogłębna-komórkowa jako uzupełnienie pracy logopedycznej”.

Uczestnicy konferencji otrzymali popularyzujące wiedzę logopedyczną, plakaty: „Każdy z nas może być dobrym słuchaczem – rozmówcą – mówcą!” (D. Nazimiec, O. Przybyla, K. Węsierska, B. Wilk), „Bilans mowy dwulatka” (dr E. Gacka, dr I. Michalak-Widera, Ł. Skrzypiec, dr K. Węsierska), „Giełkot… co to takiego” (M. Abbink-Sprut, dr I. Michalak-Widera, A. Płusajska Otto, dr K. Węsierska), „Kamienie milowe mowy” (dr I. Michalak-Widera, dr K. Węsierska); ulotki „Kamienie milowe mowy”, „Bilans mowy dwulatka” oraz „Forum Logopedyczne” (22/2014) w wersji elektronicznej. Podczas przerw mogli zapoznać się z najnowszymi publikacjami i pomocami logopedycznymi.

Łucja Skrzypiec
Sekretarz Śląskiego Oddziału PTL


  • Zdjęcia z konferencji są dostępne w Galerii.