Sprawozdania roczne

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału PTL w roku 2013

1. SIEDZIBA:
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studium Logopedii i Medialnej Emisji Głosu przy Uniwersytecie Śląskim, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice.

2. ORGANIZACJA:
W dniach 20-21 kwietnia 2013 roku I Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. Logopedia w teorii i praktyce. W skład komitetu naukowego weszli: prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń, prof. dr hab. Dariusz Rott  z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu, Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytetu Śląskiego, prof. Henriette W. Langdon Ed. D. F-CCC-SLP z Wydziału Zaburzeń Komunikacji w Kolegium Edukacji Uniwersytetu Stanowego San Jose w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, dr hab., prof. UŚ Aldona Skudrzyk Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, dr hab., prof. UŚ Magdalena Pastuchowa dyrektor Instytutu Języka Polskiego UŚ, dr hab., prof. UŚ Jolanta Tambor dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, UŚ, dr hab., prof. UŚ  Danuta Pluta-Wojciechowska z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania z Wydziału Filologicznego UŚ, dr hab. Iwona Loewe z Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Wydziału Filologicznego, UŚ, dr Liliana Madelska z Zakładu Slawistyki, Uniwersytetu Wiedeńskiego, dr Iwona Michalak-Widera przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, dr Katarzyna Węsierska z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Stały patronat nad konferencją sprawował Uniwersytet Śląski, zaś patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok oraz Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. Dariusz Rott.

Patronat medialny sprawowały: Radio Katowice, Gazeta Uniwersytecka, Telewizja Uniwersytetu Śląskiego, Telewizja Silesia. Partnerami konferencji byli: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Logopedii i Medialnej Emisji Głosu przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszli dr Iwona Michalak-Widera, dr Katarzyna Węsierska, mgr Łucja Skrzypiec, mgr Józef Oczadły, mgr Jarosław Wichura, mgr Agnieszka Kubica-Czyż, Karolina Janeczek.

Współorganizatorem konferencji była Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ.

3. PATRONAT NAUKOWY:

• III Naukowe Seminarium Studenckie: „W świecie logopedii – ABC dobrej Komunikacji”, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice, 18.01.2013 r.
• I Ogólnopolska konferencja naukowo-edukacyjna „Wczesna diagnoza logopedyczna w ujęciu interdyscyplinarnym” – Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice, 25.05.2013 r.
• Ogólnopolska Konferencja Logopedyczno-Edukacyjna „Synergia. Mowa – terapia – wychowanie” – Jastrzębie-Zdrój, 10.12.2013 r.

4. PARTNER:

• Konferencja metodyczno-szkoleniowa „Sześciolatek w przedszkolu czy w szkole?” – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego – Katowice, 21.03.2013 r.
• V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logopedyczna UŚ z cyklu Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności – V Logopedyczne Dni UŚ – 12-15.09.2013 r.
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji ŚWIATOWEGO DNIA OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ (ISAD) – Świat, który rozumie jąkanie (ISAD) – 19.10.2013 r.

5. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA:

• wydanie 21 numeru periodyku „Forum Logopedyczne”,
• plakat „Kuchnia logopedyczna”,
• plakat „Giełkot… Co to takiego?”,
• wznowienie ulotki „Kamienie milowe”,
• wznowienie plakatu „Jak pomóc małemu dziecku, gdy ma problemy z płynnością mowy?”,
• wznowienie plakatu „Każdy z nas może być dobrym słuchaczem, rozmówcą i mówcą”.

6. WRĘCZENIE  NAGRODY LOGOPEDIA SILESIACA 2013: laureatką nagrody została Cz. Pacześniowska.

Katowice, 12.02.2014
Sekretarz oddziału
Łucja Skrzypiec