O Czasopiśmie

ISSN 1732-1301

Forum Logopedyczne jest czasopismem wydawanym przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (ŚO PTL). Wcześniej czasopismo nosiło nazwę Śląskie Wiadomości Logopedyczne, początkowo ukazywało się dwukrotnie w ciągu roku, a od 2010 roku stało się rocznikiem. Nieprzerwanie ukazuje się od roku 2001.

Periodyk Forum Logopedyczne zamieszcza na swych łamach prace oryginalne, poglądowe z zakresu logopedii i nauk współdziałających z nią. Zalicza się do nich prace o charakterze naukowym: rozprawy teoretyczne – artykuły przeglądowe, jak również doniesienia z badań empirycznych oraz opisy procedur postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w różnych zaburzeniach mowy. Ponadto w Forum Logopedycznym publikowane są również recenzje, komunikaty, sprawozdania i materiały z konferencji. Na łamach periodyku prezentowana jest także sylwetka laureata nagrody Logopedia Silesiaca oraz coroczne sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Taka koncepcja czasopisma sprawia, że periodyk jest atrakcyjnym forum wymiany poglądów naukowych odnoszących się do teorii i do praktyki, nie tylko dla logopedów, ale i dla przedstawicieli innych dyscyplin naukowych np. pedagogów, psychologów, lekarzy, językoznawców. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, w którym publikowane są artykuły przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, badawczych i terapeutycznych –polskich i zagranicznych.

Forum Logopedyczne wydawane było pierwotnie drukiem, a od numeru 3/2002 dostępne również w wersji elektronicznej na stronie: www.ptl.katowice.pl – zakładka Forum Logopedyczne. Numer 26 został wydany wyłącznie w postaci elektronicznej.

Forum Logopedyczne jest czasopismem punktowanym i znajduje się na liście B Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Rada Recenzencka (Reviewers’ Board)

Rada Naukowa (Scientific Board)

Zasady Recenzowania (English version: Reviewing procedure)

Informacje dla autorów   (English version: Instruction for authors)


Pliki do pobrania


Poniżej udostępniamy pliki zawierające spisy treści wydanych wcześniej egzemplarzy Forum. Egzemplarze od numeru 13 można pobrać w całości.

    

Egzemplarze archiwalne


Poniżej prezentujemy wykaz bibliotek, w których znajdują się egzemplarze archiwalne Śląskich Wiadomości Logopedycznych i Forum Logopedycznego:

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, Warszawa;
Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, Kraków;
Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, Lublin;
Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, Łódź;
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, Toruń;
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, Poznań;
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, Warszawa;
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. K. Szajnochy 10, Wrocław;
Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice;
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Warszawa;
Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, Szczecin;
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk;
Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, Lublin;
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, Opole;
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, Białystok.