Forum Logopedyczne

O Czasopiśmie

ISSN 2545-0409 (od 2018)

ISSN 1732-1301 (od 2003 do 2017)

Pierwszy tytuł czasopisma to Śląskie Wiadomości Logopedyczne, które ukazywało się od 2001 roku 2 razy w roku, od 2003 z numerem ISSN 1732-1301. W 2007 roku drugi numer ukazał się już pod zmienionym tytułem Forum logopedyczne. Od roku 2010 Forum logopedyczne ukazuje się jako rocznik z tym samym numerem ISSN. Począwszy od 2018 Forum logopedyczne ukazuje się z numerem ISSN 2545-0409.

Periodyk Forum Logopedyczne zamieszcza na swych łamach prace oryginalne, poglądowe z zakresu logopedii i nauk współdziałających z nią. Zalicza się do nich prace o charakterze naukowym: rozprawy teoretyczne – artykuły przeglądowe, jak również doniesienia z badań empirycznych oraz opisy procedur postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w różnych zaburzeniach mowy. Ponadto w Forum Logopedycznym publikowane są również recenzje, komunikaty, sprawozdania i materiały z konferencji. Na łamach periodyku prezentowana jest także sylwetka laureata nagrody Logopedia Silesiaca oraz coroczne sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Taka koncepcja czasopisma sprawia, że periodyk jest atrakcyjnym forum wymiany poglądów naukowych odnoszących się do teorii i do praktyki, nie tylko dla logopedów, ale i dla przedstawicieli innych dyscyplin naukowych np. pedagogów, psychologów, lekarzy, językoznawców. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, w którym publikowane są artykuły przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, badawczych i terapeutycznych –polskich i zagranicznych.

Forum Logopedyczne wydawane było pierwotnie drukiem, a od numeru 3/2002 dostępne również w wersji elektronicznej na stronie: www.ptl.katowice.pl – zakładka Forum Logopedyczne. Numer 26 i 27 zostały wydane wyłącznie w postaci elektronicznej.

Forum Logopedyczne jest czasopismem punktowanym i znajduje się na liście B Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Rada Recenzencka (Reviewers’ Board)

Rada Naukowa (Scientific Board)

Zasady Recenzowania (English version: Reviewing procedure)

Informacje dla autorów   (English version: Instruction for authors)


Pliki do pobrania


Poniżej udostępniamy pliki zawierające spisy treści wydanych wcześniej egzemplarzy Forum. Egzemplarze od numeru 13 można pobrać w całości.


 

Egzemplarze archiwalne


Poniżej prezentujemy wykaz bibliotek, w których znajdują się egzemplarze archiwalne Śląskich Wiadomości Logopedycznych i Forum Logopedycznego:

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, Warszawa;
Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, Kraków;
Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, Lublin;
Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, Łódź;
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, Toruń;
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, Poznań;
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, Warszawa;
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. K. Szajnochy 10, Wrocław;
Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice;
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Warszawa;
Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, Szczecin;
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk;
Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, Lublin;
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, Opole;
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, Białystok.