Misja i cele

Misją Śląskiego Oddziału PTL jest działanie na rzecz integracji środowiska logopedów w celu stałego podnoszenia jego kwalifikacji, doskonalenia metod terapii, wzajemnej współpracy i wspólnej promocji poprawnej wymowy.

Naczelne cele działalności Śląskiego Oddziału PTL:

  1. Integracja środowiska logopedycznego na Śląsku i okręgach graniczących ze Śląskiem.
  2. Sprzyjanie podnoszeniu kwalifikacji logopedów.
  3. Popularyzowanie interdyscyplinarnego charakteru logopedii.
  4. Promowanie szeroko rozumianej profilaktyki logopedycznej, jak i potrzeby stosowania przez logopedów najnowszych technik diagnozy i terapii logopedycznej w stosunku do pacjentów w różnym wieku.