Historia


Rys historyczny Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego


11 października 1979 roku oddział pod nazwą Koło Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Katowicach został wpisany do ewidencji oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 147.

25 września 2002 roku nowy statut Polskiego Towarzystwa Logopedycznego uzyskał wpis do rejestru KRS pod numerem 0000004328, a tym samym Śląskie Koło PTL uzyskało rangę Oddziału PTL pod nazwą: Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.


30 lat Śląskiego Oddziału PTL


Rok 2009 był dla naszego Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego rokiem szczególnym. Trzydzieści lat temu, 11 października 1979 roku w Katowicach rozpoczął działalność Śląski Oddział PTL pod nazwą Koło Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od tamtej pory członkowie kolejnych zarządów ze szczególną pieczołowitością dbali o propagowanie wiedzy na temat jakże interdyscyplinarnych zagadnień logopedycznych. IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, która odbyła się w maju 2009 roku, zainaugurowała obchody 30-lecia naszego oddziału (szczegóły w zakładce Sprawozdania z konferencji). Kolejna, V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, która miała miejsce w październiku 2009 roku zamknęła rocznicowy rok śląskiej logopedii (szczegóły w zakładce Konferencje/Sprawozdania). Hasło przewodnie obu konferencji brzmiało: Logopedia Śląska w teorii i praktyce.

W jubileuszowym roku, w historycznej Sali Sejmu Śląskiego, swoje dokonania zaprezentowali teoretycy i praktycy śląskiej logopedii: dr Mieczysław Chęciek, dr Danuta Dramska, dr Joanna Gruba, dr Iwona Michalak-Widera, dr Irena Polewczyk, dr Olga Przybyla, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, dr Małgorzata Szalińska-Otorowska, dr Katarzyna Węsierska, mgr Tomasz Brawański, mgr Karol Pawlas, mgr Bożena Duda, mgr Bogusława Maculewicz, mgr Tatiana Lewicka, mgr Józef Oczadły, mgr Katarzyna Pietras, mgr Magdalena Putyra, mgr Łucja Skrzypiec. Dzięki naszym staraniom obie konferencje zostały objęte patronatem honorowym przez Uniwersytet Śląski oraz przez Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego. Każda z rocznicowych konferencji zgromadziła liczną, tj. około 300-osobową rzeszę logopedów, również spoza Śląska.

V Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną zainaugurowało uroczyste wręczenie dyplomów 30-lecia. Kapituła wręczenia dyplomów postanowiła uhonorować wieloletnich działaczy Oddziału, wśród których znaleźli się: dr Mieczysław Chęciek, mgr Czesława Pacześniowska, mgr Magdalena Złotos, mgr Renata Jop, mgr Jacek Weber, dr Danuta Pluta-Wojciechowska, mgr Józef Oczadły, dr Iwona Michalak-Widera, mgr Danuta Jochemczyk, mgr Elżbieta Rychlewicz, mgr Irena Kuśnierz, mgr Krystyna Giemza.

W 17 numerze naszego czasopisma „Forum Logopedyczne” ukazał się artykuł dr. Mieczysława Chęćka zatytułowany Logopedia śląska w ujęciu holistycznym. Autor, wieloletni przewodniczący Śląskiego Oddziału PTL, z dużą pieczołowitością dokonał podsumowania 30-letniej działalności naszego oddziału.