Komitet organizacyjny XII OKL 2023

 • Bożena Duda – przewodnicząca
 • Norbert Komar
 • Janusz Kapustecki
 • Ewelina Abramowicz-Pakuła
 • Elżbieta Rogowska
 • Grażyna Kubacka
 • Celina Zarzycka
 • Iwona Kowolik
 • Agata Knop
 • Dorota Kubik
 • Mirosław Erich