AktualnościMiędzynarodowe

Sprawozdanie z IV MKL Logopedia w teorii i praktyce

IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce, która odbyła się 21.05.2016 r. w Mysłowicach, została zorganizowana przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Współorganizatorem konferencji była Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda. Uroczystego otwarcia obrad dokonali: przewodnicząca zarządu Śląskiego Oddziału PTL, dr Joanna Trzaskalik, i J.M. Rektor Górnośląskiej WSP, ks. dr Wacław Królikowski.

Konferencja składała się z trzech sesji. Sesja I prowadzona była przez dr hab. prof. UŚ Danutę Plutę-Wojciechowską, a uświetniły ją wystąpienia gości z zagranicy. PhD. Eliana Danilavichutie poruszyła temat dotyczący teorii i praktyki zaburzeń mowy na Ukrainie. MSc Peter Schneider opowiedział jak przebiega szkolenie logopedów w Niemczech, a B.A. Aleksandra Krawczyk z University of Central Floryda, stypendystka Komisji Fulbrighta, zaprezentowała sytuację logopedów w USA. Sesja II, której przewodziła dr Łucja Skrzypiec, obejmowała wystąpienia: dr hab. prof. UŚ Danuty Wojciechowskiej (Zaburzenia udziału rezonatora nosowego jako przedmiot diagnozy i terapii logopedycznej); dr hab. Barbary Ostapiuk z Uniwersytetu Szczecińskiego (Utrwalanie wywołanych głosek w terapii – źrodła niepowodzeń) i dr Joanny Trzaskalik z Górnośląskiej WSP (Terminologiczne dyskusje wokół seplenienia i jego rodzajów). W części tej wystąpiła również dr n. med. Małgorzata Gwóźdź-Jezierska, ordynator oddziału Laryngologii Dzieci Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, która omówiła rodzaje niedosłuchów i ich wpływ na rozwój dziecka, podkreślając wielką rolę, jaką odgrywają tutaj logopedzi i ich praca. Sesja III prowadzona była przez dr Joannę Trzaskalik i dotyczyła zaburzeń i rehabilitacji w obrębie różnych zmysłów. Sesja ta rozpoczęła się wystąpieniem mgr Karoliny Zienkiewicz – Pani prezes Fundacji Bonum Commune z Poznania, która przybliżyła słuchaczom Polskie Testy Zdaniowe dla Dzieci PTZ-D prof. Edwarda Ozimka. Mgr Ewa Kwaśniok i mgr Magdalena Ławecka ze Śląskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS omówiły zagadnienie związane ze Stymulacją Polimodalnej Percepcji Sensorycznej w rehabilitacji słuchu i mowy. Z kolei dr Małgorzata Szalińska-Otorowska z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Gliwicach i mgr Julia Pyttel reprezentująca Centrum Terapeutyczne Stamina w Gliwicach, skupiły się na temacie wykorzystania i wpływu terapii polisensorycznej na proces rehabilitacji mowy dzieci i osób dorosłych. W sesji tej głos zabrali także prelegenci z Politechniki Śląskiej, wygłaszając dwa bardzo ciekawe i innowacyjne wykłady. Mgr inż. Zuzanna Miodońska, mgr inż. Michał Kręcichwost i mgr inż. Krzysztof Mrozowski omówili wykorzystanie komputera w terapii polisensorycznej osób z afazją – program „Afast! Powiedz to”, a dr inż. Mariusz Szczygieł zaprezentował zastosowanie matrycy logopedycznej w terapii polisensorycznej. Na zakończenie tej sesji zabrał głos prof. zw. dr hab. Krzysztof Kluszczyński z Politechniki Śląskiej, wyrażając ogromne zadowolenie ze współpracy jaka zawiązała się między śląskimi logopedami i inżynierami z Politechniki Śląskiej na rzecz pacjentów z zaburzeniami w komunikacji językowej.

Podczas konferencji wręczona została również Nagroda Logopedia Silesiaca 2016, którą otrzymała dr Joanna Trzaskalik.

Na konferencji poruszono wiele ciekawych zagadnień związanych bezpośrednio lub pośrednio z logopedią, pozwalając na usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy, zapoznanie się z nowinkami technicznymi, ale był to także przemiły czas dla naszego środowiska logopedycznego, bo pozwalający na zwarcie nowych znajomości i podtrzymanie starych.

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy byliście z nami obecni na IV Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej, a wszystkie pozostałe osoby zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Śląski Oddział PTL.

Z poważaniem

Zarząd Śląskiego Oddziału PTL