Sprawozdanie z Otwartego Seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania

Posted by on 2017-10-23

Dnia 19 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) w Katowicach odbyło się Otwarte Seminarium zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania: International Stuttering Awareness Day – ISAD 2017: A world that understands stuttering!. Głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia zainicjowanego przez dr hab. Katarzynę Węsierską byli: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Centrum Logopedyczne w Katowicach oraz Wydział …

Czytaj dalej

Konferencja “Stymulowanie rozwoju dziecka w dobie globalizacji i powszechnej cyfryzacji społeczeństwa. O wyzwaniach i praktycznych działaniach terapeutów”

Posted by on 2017-10-22

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 oraz CDN w Sosnowcu pt.:

Stymulowanie rozwoju dziecka w dobie globalizacji i powszechnej cyfryzacji społeczeństwa. O wyzwaniach i praktycznych działaniach terapeutów.

Informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej CDN w Sosnowicu pod tym adresem.

Zapraszamy do udziału!

w imieniu organizatorów
Kamila Kuros-Kowalska

Plakat konferencji PPP Sosnowiec i CDN – listopad 2017

 …

Czytaj dalej

Konferencja CAPD

Posted by on 2017-05-21

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach we współpracy z Instytutem Narządów Zmysłów, Światowym Centrum Słuchu oraz Towarzystwem Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich zaprasza do udziału w konferencji naukowej:

CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży

Konferencja odbędzie się w dniu 2017-06-03. Dokładne informacje znajdują się w treści załączonego zaproszenia.

CAPD – Katowice zaproszenie 2017-06-03

CAPD – Katowice plakat 2017-06-03

Czytaj dalej

Piąta edycja MKL „Logopedia w teorii i praktyce”

Posted by on 2017-03-15

Piąta edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. „Logopedia w teorii i praktyce” odbędzie się w dniach 16–17 września 2017 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, łączącym teoretyczną i praktyczną stronę logopedii. Informacje dotyczące konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://konferencjalogopedyczna.pl/wrzesien2017/109-2/.

W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego:

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

 

 

dr Joanna
Czytaj dalej

IKZDL – Europejski Dzień Logopedy

Posted by on 2017-02-06

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Logopedy (6 marca) zapraszamy w dniu 4 marca 2017 roku w godzinach od 9 do 13, na spotkanie I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, które będzie równocześnie połączone z prowadzeniem przez nas nieodpłatnych diagnoz logopedycznych.

Czytaj dalej

22 października – Światowy Dzień Świadomości Jąkania

Posted by on 2016-11-16

22 października – Światowy Dzień Świadomości Jąkania

(International Stuttering Awareness Day ISAD)

Obchody Światowego Dnia Świadomości Jąkania mają miejsce 22 października i odbywają się od 1998 roku. Stały się one odpowiedzią na rosnące potrzeby różnych grup społecznych – terapeutów mowy oraz osób z dysfunkcją mówienia, a także reakcją na chęć współpracy pomiędzy nimi. Obie te grupy uczą się od siebie nawzajem i współpracują, dzieląc się wiedzą, dając wsparcie i edukując …

Czytaj dalej