Międzynarodowe

AktualnościMiędzynarodowe

Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania – ISAD 2019

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką jąkania do udziału w katowickich obchodach

Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania – ISAD 2019 (International Stuttering Awareness Day)

W programie m. in. wystąpienie prof. Martine Vanryckeghem z USA i projekcja filmu „When I stutter – Kiedy się jąkam”

Wydarzenie jest niezwykłą okazją do pogłębienia swojej wiedzy na temat jąkania. Profesor Martine Vanryckeghem podczas swojego wystąpienia poruszy m.in. kwestię skutecznych i nieskutecznych terapii, zaprezentuje aktualną wiedzę na temat tego złożonego …

Read More
AktualnościMiędzynarodowe

X Ogólnopolska Konferencja: Logopedia w teorii i praktyce.

16 listopada 2019 roku Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu organizuje konferencję naukowo-szkoleniową:

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Logopedia w Teorii i Praktyce.

Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej.

Konferencja objęta jest patronatem
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Konferencja kierowana jest do logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli wspomagających, lekarzy, pielęgniarek, protetyków słuchu, rehabilitantów.

Przewidywana jest część wykładowa oraz szkoleniowa. Uczestnicy będą mogli wziąć …

Read More
AktualnościMiędzynarodowe

Seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania

20 października 2018 roku odbędzie się seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day, ISAD). Seminarium skierowane jest dla osób jąkających się i ich rodzin, nauczycieli, rodziców, logopedów, studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką zaburzeń płynności mowy na otwarte seminarium.

Hasło tegorocznych obchodów to „Speak your mind – Powiedz, co masz na myśli”. W programie interesujące wykłady specjalistów z dziedziny zaburzeń komunikacji i płynności mowy oraz panel dyskusyjny …

Read More
AktualnościMiędzynarodowe

Druga edycja grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena

Informujemy o możliwości składania przez młodych logopedów wniosków o dofinansowanie w drugiej edycji grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena.

W tym programie grantowym ubiegać się o dofinansowanie mogą osoby działające na rzecz szerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie zaburzeń płynności mowy, młodzi logopedzi (również studenci) zaangażowani w badania nad tym zagadnieniem, czy też osoby w inny sposób zasłużone w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.
Laureat nagrody zostanie również zaproszony nieodpłatnie do udziału w III edycji Międzynarodowej

Read More
AktualnościMiędzynarodowe

III edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”

W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego III edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 31.08.2018 – 01.09.2018 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia czynnego udziału w tym wydarzeniu.

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy (wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi  zgłoszenia wystąpienia lub posteru) znajdują się poniżej. Zgłoszenia należy wysyłać w języku polskim lub angielskim do 28 lutego 2018 roku.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: office@konferencja-zpm.edu.pl

Jednocześnie …

Read More
AktualnościMiędzynarodowe

Sprawozdanie z Otwartego Seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania

Dnia 19 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) w Katowicach odbyło się Otwarte Seminarium zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania: International Stuttering Awareness Day – ISAD 2017: A world that understands stuttering!. Głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia zainicjowanego przez dr hab. Katarzynę Węsierską byli: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Centrum Logopedyczne w Katowicach oraz Wydział …

Read More
AktualnościMiędzynarodowe

Piąta edycja MKL „Logopedia w teorii i praktyce”

Piąta edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. „Logopedia w teorii i praktyce” odbędzie się w dniach 16–17 września 2017 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, łączącym teoretyczną i praktyczną stronę logopedii. Informacje dotyczące konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://konferencjalogopedyczna.pl/wrzesien2017/109-2/.

W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego:

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

 

 

dr Joanna Trzaskalik 
Read More
AktualnościMiędzynarodoweOgólnopolskie

22 października – Światowy Dzień Świadomości Jąkania

22 października – Światowy Dzień Świadomości Jąkania

(International Stuttering Awareness Day ISAD)

Obchody Światowego Dnia Świadomości Jąkania mają miejsce 22 października i odbywają się od 1998 roku. Stały się one odpowiedzią na rosnące potrzeby różnych grup społecznych – terapeutów mowy oraz osób z dysfunkcją mówienia, a także reakcją na chęć współpracy pomiędzy nimi. Obie te grupy uczą się od siebie nawzajem i współpracują, dzieląc się wiedzą, dając wsparcie i edukując wzajemnie. …

Read More
AktualnościMiędzynarodoweOgólnopolskie

Światowy Dzień Świadomości Jąkania

Szanowni Państwo,

rodzice i opiekunowie, logopedki i logopedzi, nauczycielki i nauczyciele, studentki i studenci oraz wszyscy zainteresowani problematyką jąkania!

Po raz dziewiętnasty świat obchodzi w dniu 22 października Światowy Dzień Świadomości Jąkania. Obchody, którym patronuje International Stuttering Association – ISA (Światowe Stowarzyszenie Jąkania), odbywają się za każdym razem pod innym hasłem. Tegoroczne hasło brzmi: Jąkać się z dumą. Poszanowanie. Godność. Uznanie.…

Read More