Światowy Dzień Świadomości Jąkania

Posted by on 2016-10-15

Szanowni Państwo,

rodzice i opiekunowie, logopedki i logopedzi, nauczycielki i nauczyciele, studentki i studenci oraz wszyscy zainteresowani problematyką jąkania!

Po raz dziewiętnasty świat obchodzi w dniu 22 października Światowy Dzień Świadomości Jąkania. Obchody, którym patronuje International Stuttering Association – ISA (Światowe Stowarzyszenie Jąkania), odbywają się za każdym razem pod innym hasłem. Tegoroczne hasło brzmi: Jąkać się z dumą. Poszanowanie. Godność. Uznanie.…

Czytaj dalej

Sprawozdanie – Druga edycja MKL Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka i społeczno-edukacyjna kampania Labirynty Komunikacji na Uniwersytecie Śląskim

Posted by on 2016-10-05

W dniach 25–26 sierpnia 2016 roku w Katowicach miała miejsce druga edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Współorganizatorami tego wydarzenia byli Instytut Języka Polskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”. Konferencja zgromadziła wielu teoretyków i praktyków skoncentrowanych przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących zaburzeń płynności mowy.

druga edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka

Czytaj dalej

Sprawozdanie z IV MKL Logopedia w teorii i praktyce

Posted by on 2016-07-14

IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce, która odbyła się 21.05.2016 r. w Mysłowicach, została zorganizowana przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Współorganizatorem konferencji była Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda. Uroczystego otwarcia obrad dokonali: przewodnicząca zarządu Śląskiego Oddziału PTL, dr Joanna Trzaskalik, i J.M. Rektor Górnośląskiej WSP, ks. dr Wacław Królikowski.

Czytaj dalej

III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

Posted by on 2015-06-01

Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej
Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

30 maja 2015 roku w auli wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. Logopedia w teorii i praktyce.…

Czytaj dalej

II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

Posted by on 2014-06-01

Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej
Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

31 maja 2014 roku w auli im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. Logopedia w teorii i praktyce.…

Czytaj dalej

I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

Posted by on 2013-04-30

Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej
Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

W dniach 20-21 kwietnia 2013 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. Logopedia w teorii i praktyce.…

Czytaj dalej