AktualnościMiędzynarodowe

Piąta edycja MKL „Logopedia w teorii i praktyce”

Piąta edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. „Logopedia w teorii i praktyce” odbędzie się w dniach 16–17 września 2017 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, łączącym teoretyczną i praktyczną stronę logopedii. Informacje dotyczące konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://konferencjalogopedyczna.pl/wrzesien2017/109-2/.

W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego:

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

 

 

dr Joanna Trzaskalik 

Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski 

oraz 

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude