IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce (2016)- Komitet organizacyjny konferencji

dr Joanna Trzaskalik

mgr inż. Ewa Pilawa

mgr Krzysztof Bieniek

mgr Iwona Bijak

mgr Lilianna Cader

Karolina Libal

mgr Magdalena Ławecka

mgr Martyna Polczyk

mgr Julia Pyttel