Konferencje

Istotną rolę wśród działań naszego oddziału stanowią konferencje logopedyczne. Od października 2007 roku przybrały one rangę ogólnopolskich konferencji. W latach 2013 – 2017 organizowaliśmy Międzynarodową Konferencję Logopedyczną: Logopedia w teorii i praktyce, w której udział brali nie tylko polscy logopedzi, ale również znakomici specjaliści z zagranicy.

Obejmujemy patronatem konferencje i przedsięwzięcia logopedyczne odbywające się w naszym regionie. Od 2015 roku jesteśmy współorganizatorami spotkania z okazji Światowego Dnia Świadomości Jąkania.