Ogólnopolskie

IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

„Logopedia Śląska w teorii i praktyce” to temat czwartej Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej, która odbyła się w 22 maja 2009 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Konferencja została zorganizowana przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Patronat honorowy nad konferencją objął Uniwersytet Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 logopedów z województwa Śląskiego, Opolskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego i Małopolskiego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: przewodnicząca oddziału dr Iwona Michalak-Widera, zastępca przewodniczącej mgr Katarzyna Pietras i zastępca przewodniczącego PTL w Lublinie dr Mieczysław Chęciek. Tegoroczna konferencja miała szczególny charakter ponieważ w tym roku Oddział Śląski PTL obchodzi swoje 30-lecie, co zaznaczył na wstępie dr Mieczysław Chęciek.