Ogólnopolskie

V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

„Logopedia Śląska w teorii i praktyce część II” to temat piątej Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej, która odbyła się 23 października 2009 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Konferencja została zorganizowana przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Patronat honorowy nad konferencją objął Uniwersytet Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 logopedów z województwa Śląskiego, Opolskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego i Małopolskiego.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: zaproszony z okazji 30-lecia Oddziału dr hab. Tomasz Woźniak – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (ZG PTL) , dr Iwona Michalak-Widera przewodnicząca oddziału, mgr Katarzyna Pietras zastępca przewodniczącej i dr Mieczysław Chęciek – zastępca przewodniczącego ZG PTL w Lublinie.

Tegoroczna konferencja miała szczególny charakter ponieważ w tym roku Oddział Śląski PTL obchodzi swoje 30-lecie.