IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce (2016) – Komitet naukowy konferencji

prof. dr hab. Eugenia Laska, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Lidia Chomycz, Instytut Oświaty i Kształcenia Dorosłych Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy
prof. dr hab. Blanka Kudláčová, Uniwersytet Tarnawski w Trnavie
prof. dr hab. inż. Ewa Piętka, Politechnika Śląska
dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, prof. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
dr hab. Mirosław Michalik, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr hab. Stanisław Milewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, prof. Uniwersytetu Śląskiego
dr hab. Magdalena Pastuchowa, prof. Uniwersytetu Śląskiego
dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, prof. Uniwersytetu Śląskiego
dr hab. Bronisław Rocławski, prof. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie
dr hab. Lilianna Konopska, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Barbara Ostapiuk, Uniwersytet Szczeciński
dr Joanna Trzaskalik, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
dr Katarzyna Węsierska, Uniwersytet Śląski