Komitet Organizacyjny

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Logopedia w Teorii i Praktyce Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

 

  • dr Joanna Trzaskalik – przewodnicząca
  • dr Małgorzata Szalińska-Otorowska
  • mgr Izabela Buczyńska
  • mgr Lilianna Cader
  • mgr Małgorzata Machowska
  • mgr Elżbieta Kubiak
  • mgr Julia Pyttel
  • mgr Monika Ryszczyk