kalendarzWychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu sympatyków naszych poczynań, wydajemy: czasopismo „Forum Logopedyczne”, a także plakaty i ulotki promujące zawód logopedy. Ukazują się one przy okazji organizowanych przez nas konferencji. Czasopismo „Forum Logopedyczne”, wcześniej ukazujące się pod nazwą „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, wydawane jest od 2001 roku. Redaktorem naczelnym, od początku istnienia pisma, jest dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska. Plakaty i ulotki opracowywane są przez członków naszego Zarządu.

Uprzejmie informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży plakatów i ulotek. Są one wyłącznie rozdawane bezpłatnie uczestnikom naszych konferencji i szkoleń.