III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna (2015) – Komitet naukowy

 • prof. zw. dr hab. Ewa Syrek z Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego;
 • prof. dr hab. Dariusz Rott z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu, Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytetu Śląskiego;
 • prof. Henriette W. Langdon Ed. D. F-CCC-SLP z Wydziału Zaburzeń Komunikacji w Kolegium Edukacji Uniwersytetu Stanowego San Jose w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych;
 • doc. PeadDr Karel Neubauer, Ph. D. z Katedry Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Hradec Kralowe w Czechach;
 • dr hab. prof. UŚ Aldona Skudrzyk Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego;
 • dr hab. prof. UP Mirosław Michalik z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
 • dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa dyrektor Instytutu Języka Polskiego UŚ;
 • dr hab. prof. UŚ Bernadeta Niesporek-Szamburska z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego;
 • dr hab. prof. UŚ Jacek Warchala z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego;
 • dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania z Wydziału Filologicznego UŚ;
 • dr hab. Iwona Loewe z Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Wydziału Filologicznego, UŚ;
 • dr hab. Tomasz Nowak z Zakładu Leksykologii i Semantyki, Instytutu Języka Polskiego, Uniwersytetu Śląskiego.