Nagroda Logopedia Silesiaca


Nagroda Logopedia Silesiaca


Śląskie konferencje logopedyczne, cieszące się od lat sporym zainteresowaniem logopedów nie tylko Śląska, nieformalnie określane są świętem logopedów. Stanowią bowiem okazję do pozyskania nowej, bądź uporządkowania dotychczasowej wiedzy z interdyscyplinarnej i ciągle rozwijającej się dziedziny jaką jest logopedia. Są także miejscem spotkań o nieoficjalnym charakterze, wymianą poglądów na tematy zawodowe i prywatne podczas kuluarowych rozmów. Korzystając z okazji zgromadzenia się tak licznej grupy specjalistów w dziedzinie zaburzeń mowy, zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, rozpoczął wręczanie nagrody „Logopedia Silesiaca”. Inaugurujemy w ten sposób nowy obyczaj w naszym środowisku. Idea wręczania nagrody jest próbą złożenia hołdu, podziękowania osobom bądź instytucjom za dokonania na rzecz Logopedii Śląskiej.


Laureaci nagrody


Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2023
dla mgr Karola Pawlasa
Logopedia_Silesiaca_2023
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2022
dla mgr Bożeny Dudy
Logopedia_Silesiaca_2022
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2019
dla dr hab. Irena Polewczyk
Logopedia_Silesiaca_2019
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2018
dla mgr Bogumiły Wilk
Logopedia_Silesiaca_2018
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2017
dla mgr Marzeny Lampart-Busse
Logopedia_Silesiaca_2017
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2016
dla dr Joanny Trzaskalik
Logopedia_Silesiaca_2016
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2015
dla dr Łucji Skrzypiec
Logopedia_Silesiaca_2015
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2014
dla mgr Józefa Oczadłego
Logopedia_Silesiaca_2014
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2013
dla mgr Czesławy Pacześniowskiej
Logopedia_Silesiaca_2013
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2012
dla dr Katarzyny Węsierskiej
Logopedia_Silesiaca_2012
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2011
dla dr Danuty Pluty-Wojciechowskiej
Logopedia_Silesiaca_2011
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2010
dla dr Iwony Michalak-Widery
Logopedia_Silesiaca_2010
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2009
dla dr Małgorzaty Szalińskiej-Otorowskiej
Logopedia_Silesiaca_2009
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2008
dla prof. dr hab. Iwony Nowakowskiej-Kempnej
Logopedia_Silesiaca_2008
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2007
dla dr. Mieczysława Chęćka
Logopedia_Silesiaca_2007

Wniosek do nagrody


O przyznaniu nagrody decydują głosy logopedów spływające przez cały rok na podstawie wypełnionych wniosków (wzór wniosku do pobrania poniżej). Głosy zliczane są przez kapitułę nagrody dwa miesiące przed datą kolejnej ogólnopolskiej konferencji. Wypełnione wnioski należy kierować na adres e-mailowy oddziału: kontakt@ptl.katowice.pl.

Wniosek ws. przyznania nagrody Logopedia Silesiaca (wersja edytowalna)

Wniosek ws. przyznania nagrody Logopedia Silesiaca (wersja pdf)