Ogólnopolskie

II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zorganizował II Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną: Wybrane obszary zagadnień głosu. Konferencja odbyła się w Katowicach 16.05.2008 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego miała wymiar międzynarodowy. Jej wykładowcami byli bowiem: profesor Andrea Jaworska (z pochodzenia Węgierka) i profesor Asmus Hintz z Niemiec. Wśród polskich wykładowców wystąpiły: dr Anna Walencik-Topiłko z Uniwersytetu Gdańskiego, Alina Magdalena Fabczak z Białegostoku oraz reprezentujący Śląsk aktor Teatru Śląskiego w Katowicach Marek Rachoń i lekarz foniatra dr n. med. Agata Skorek.


  • Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.