Jak zapisać się do Polskiego Towarzystwa Logopedycznego?

Na  stronie internetowej Zarządu Głównego PTL znajduje się deklaracja członkowska. Należy ją wydrukować, wypełnić, podpisać i zgodnie z instrukcją w deklaracji dokonać przelewu wpłaty członkowskiej (konto i wysokość opłaty znajdują się w dokumencie deklaracji członkowskiej).

Wypełnioną deklarację wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesłać na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
ul. Sowińskiego 17
20-040 Lublin

Bezpośredni odnośnik do deklaracji: Deklaracja członkowska (na stronie PTL) (aktualizacja 2021).

Informacja o opłacie w 2021r. na stronie PTL