Ogólnopolskie

AktualnościOgólnopolskie

XII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna. Logopedia w teorii i praktyce.

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na:

XII Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną. Logopedia w teorii i praktyce.
KOMPLEKSOWA TERAPIA LOGOPEDYCZNA PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEUROLOGICZNYMI – OD JUNIORA DO SENIORA

organizowaną przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach.
Nadrzędnym celem konferencji jest propagowanie idei kompleksowości i interdyscyplinarności procesu rehabilitacji logopedycznej osób z różnymi deficytami neurologicznymi. Kompleksowość terapii przejawia się oddziaływaniem wielospecjalistycznego zespołu terapeutycznego na zróżnicowaną wiekowo

Read More
AktualnościOgólnopolskie

Ogólnopolska konferencja logopedyczno-ortodontyczna (forma zdalna)

W dniu 2020-07-17 odbędzie się w formie zdalnej konferencja na temat współpracy logopedy i ortodonty. Tytuł konferencji:  

Ogólnopolska konferencja logopedyczno-ortodontyczna pn. Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania.

Organizatorami konferencji są: Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie konferencji.

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. prof. UŚ  Danuta Pluta-Wojciechowska

ulotka-konferencja UŚ – Agere Aude- 2020.07.17

Read More
AktualnościOgólnopolskie

XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTL połączona z Walnym Zebranie Członków PTL

100 lat polskiej logopedii. Między teorią a praktyką

Szanowni Państwo,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Katedrą Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie, przy wsparciu Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS, organizują XX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową powiązaną z Walnym Zebraniem Członków PTL. Zjazd odbędzie się, jak zawsze w Lublinie, w dniach 19-21 czerwca 2020 r.

Najbliższa konferencja PTL i Walne Zebranie Członków Towarzystwa mają charakter jubileuszowy. Członkowie …

Read More
AktualnościOgólnopolskie

X Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna – Podziękowanie

Szanowni Państwo,

X Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna. Logopedia w teorii i praktyce. Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej, zorganizowana przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego przy współudziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary – Centrum Urazowego, jest już za nami.

W imieniu zarządu i osób przygotowujących konferencję bardzo dziękujemy za tak liczny udział w sesjach plenarnych i warsztatach. Dziękujemy za toczone dyskusje, bo tak naprawdę, to nie przekazywane informacje, a refleksja nad nimi stanowi istotę konferencji naukowej.
Z serdecznymi pozdrowieniami,…

Read More
AktualnościOgólnopolskie

Relacja – IX Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Logopedia w teorii i praktyce

9 czerwca 2018 odbyła się konferencja IX Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. „Logopedia w teorii i praktyce”, której organizatorami byli Polskie Towarzystwo Logopedyczne – Oddział Śląski oraz Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej. Konferencji towarzyszyły warsztaty.

Dziękujemy prelegentom oraz prowadzącym warsztaty, jak również wszystkim uczestnikom konferencji.

Korzystając z okazji informujemy, że ze względu na przesunięcie terminu szkolenia prof. dr hab. Barbary Ostapiuk na dzień 2018-07-14 istnieje jeszcze możliwość zapisania się na to szkolenie. W tym celu należy użyć …

Read More
AktualnościOgólnopolskie

IV Ogólnopolskia Konferencja Logopedyczna „Diagnoza różnicowa – afazja a autyzm”

Zapraszam Państwa do wzięcia czynnego udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Diagnoza różnicowa – afazja a autyzm”.
Konferencja odbędzie się dnia 17 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, (Cieszyn ul. Frysztacka 44).
Serdecznie zapraszam do zapisów- więcej szczegółów już wkrótce na stronie konferencji.
Koszt udziału w konferencji 80 zł, który obejmuje udział w certyfikowanych warsztatach, lunch, przerwy kawowe.
Zniżka dla studentów, słuchaczy Wyższej …

Read More
AktualnościOgólnopolskie

Konferencja CAPD

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach we współpracy z Instytutem Narządów Zmysłów, Światowym Centrum Słuchu oraz Towarzystwem Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich zaprasza do udziału w konferencji naukowej:

CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży

Konferencja odbędzie się w dniu 2017-06-03. Dokładne informacje znajdują się w treści załączonego zaproszenia.

CAPD – Katowice zaproszenie 2017-06-03

CAPD – Katowice plakat 2017-06-03

Read More
AktualnościMiędzynarodoweOgólnopolskie

22 października – Światowy Dzień Świadomości Jąkania

22 października – Światowy Dzień Świadomości Jąkania

(International Stuttering Awareness Day ISAD)

Obchody Światowego Dnia Świadomości Jąkania mają miejsce 22 października i odbywają się od 1998 roku. Stały się one odpowiedzią na rosnące potrzeby różnych grup społecznych – terapeutów mowy oraz osób z dysfunkcją mówienia, a także reakcją na chęć współpracy pomiędzy nimi. Obie te grupy uczą się od siebie nawzajem i współpracują, dzieląc się wiedzą, dając wsparcie i edukując wzajemnie. …

Read More
AktualnościMiędzynarodoweOgólnopolskie

Światowy Dzień Świadomości Jąkania

Szanowni Państwo,

rodzice i opiekunowie, logopedki i logopedzi, nauczycielki i nauczyciele, studentki i studenci oraz wszyscy zainteresowani problematyką jąkania!

Po raz dziewiętnasty świat obchodzi w dniu 22 października Światowy Dzień Świadomości Jąkania. Obchody, którym patronuje International Stuttering Association – ISA (Światowe Stowarzyszenie Jąkania), odbywają się za każdym razem pod innym hasłem. Tegoroczne hasło brzmi: Jąkać się z dumą. Poszanowanie. Godność. Uznanie.…

Read More
Ogólnopolskie

VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

19 maja 2012 w auli im. Kazimierza Lepszego, Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, miała miejsce VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna zatytułowana Wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy, połączona z walnym zebraniem członków Śląskiego Oddziału PTL.


Read More