Władze Oddziału


Zarząd Śląskiego Oddziału PTL


Skład Zarządu w kadencji 2018 – 2021

Przewodnicząca:
dr Joanna Trzaskalik
e-mail: joanna.trzaskalik@ignatianum.edu.pl

Z-ca Przewodniczącej:
mgr Lilianna Cader
e-mail: lila_cader@poczta.onet.pl

Sekretarz:
mgr Monika Ryszczyk – sekretarz

Członkowie:
mgr Małgorzata Machowska
mgr Julia Pyttel

Komisja Rewizyjna:

dr Małgorzata Szalińska-Otorowska
mgr Aneta Dzienniak
mgr Dorota Szymura