Zarząd Śląskiego Oddziału PTL


Skład Zarządu w kadencji 2015 – 2018

Przewodnicząca:
dr Joanna Trzaskalik
tel. 691 054 094
e-mail. joannatrzaskalik@wsew.edu.pl

Z-ca Przewodniczącej:
mgr Lilianna Cader
tel. 697 845 954
e-mail. lila_cader@poczta.onet.pl

Sekretarz:
mgr Iwona Bijak
tel. 781 855 658
e-mail. iwonabijak.logo@gmail.com

Członkowie:
mgr Magdalena Ławecka
mgr Julia Pyttel

Komisja Rewizyjna:
mgr Krzysztof Bieniek
mgr Agata Laszczyńska
mgr Martyna Polczyk

Skład Zarządu w kadencji 2012 – 2015

Przewodnicząca:
dr Iwona Michalak-Widera
tel. 0 604 433 485
e-mail. iwona@widera.pl

Z-ca Przewodniczącej:
dr Katarzyna Węsierska
tel. 0 604 776 149
e-mail. kwesierska@gmail.com

Sekretarz:
mgr Łucja Skrzypiec
tel. 0 601 290 407
e-mail. lskrzyp@gazeta.pl

Skarbnik:
mgr Józef Oczadły

Członkowie:
dr Mieczysław Chęciek
mgr Katarzyna Pietras
mgr Karol Pawlas

Komisja Rewizyjna:
mgr Czesława Pacześniowska
mgr Tomasz Brawański
mgr Bogumiła Wilk

Skład Zarządu w kadencji 2009 – 2012

Przewodnicząca:
dr Iwona Michalak-Widera
tel. 0 604 433 485
e-mail. iwona@widera.pl

Z-ca Przewodniczącej:
dr Katarzyna Węsierska
tel. 0 604 776 149
e-mail. kwesierska@gmail.com

Sekretarz:
mgr Łucja Skrzypiec
tel. 0 601 290 407
e-mail. lskrzyp@gazeta.pl

Skarbnik:
mgr Józef Oczadły

Członkowie:
dr Mieczysław Chęciek
mgr Katarzyna Pietras
dr Olga Przybyla

Komisja Rewizyjna:
mgr Czesława Pacześniowska
mgr Tomasz Brawański
mgr Karol Pawlas