Władze Oddziału


Zarząd Śląskiego Oddziału PTL


Skład Zarządu w kadencji 2021 – 2024

Przewodnicząca:
mgr Bożena Duda

Z-ca Przewodniczącej:
mgr Ewelina Abramowicz-Pakuła

Sekretarz:
mgr Elżbieta Rogowska

Członkowie:
mgr Grażyna Kubacka
mgr Celina Zarzycka

Komisja Rewizyjna:

dr Joanna Trzaskalik
dr Małgorzata Szalińska-Otorowska
mgr Lilianna Cader

 

Skład Zarządu w kadencji 2018 – 2021

Przewodnicząca:
dr Joanna Trzaskalik
e-mail: joanna.trzaskalik@ignatianum.edu.pl

Z-ca Przewodniczącej:
mgr Lilianna Cader
e-mail: lila_cader@poczta.onet.pl

Sekretarz:
mgr Monika Ryszczyk – sekretarz

Członkowie:
mgr Małgorzata Machowska
mgr Julia Pyttel

Komisja Rewizyjna:

dr Małgorzata Szalińska-Otorowska
mgr Aneta Dzienniak
mgr Dorota Szymura