AktualnościOgólnopolskie

XII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna. Logopedia w teorii i praktyce.

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na:

XII Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną. Logopedia w teorii i praktyce.
KOMPLEKSOWA TERAPIA LOGOPEDYCZNA PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEUROLOGICZNYMI – OD JUNIORA DO SENIORA

organizowaną przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach.
Nadrzędnym celem konferencji jest propagowanie idei kompleksowości i interdyscyplinarności procesu rehabilitacji logopedycznej osób z różnymi deficytami neurologicznymi. Kompleksowość terapii przejawia się oddziaływaniem wielospecjalistycznego zespołu terapeutycznego na zróżnicowaną wiekowo populację pacjentów – począwszy od pierwszych dni aż do późnej jesieni życia – od juniora do seniora. W trakcie konferencji odbędzie się sześć warsztatów szkoleniowych, które mają na celu pogłębienie wiedzy uczestników oraz jej praktyczne zastosowanie w terapii pacjenta.

Konferencja odbędzie się 27.10.2023 r. w godzinach 9.00 –17:30 w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach, ul. Śniadeckiego 1.
Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Starosty Powiaty Tarnogórskiego Krystyny Kosmali, Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusza Czecha oraz Jego Magnificencji Rektora Akademii Humanitas prof AH, dr hab Michała Kaczmarczyka.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwóch dowolnie wybranych warsztatach. Wybór warsztatów będzie możliwy w późniejszym terminie. Udział w konferencji i szkoleniach będzie potwierdzony certyfikatami.

Koszt konferencji:
w pierwszym terminie (do 31.08.2023) opłata za udział w konferencji 200 zł; opłata dla członków PTL: 180 zł
w drugim terminie (od 01.09.2023) opłata za udział w konferencji 250 zł; opłata dla członków PTL: 230 zł
w dniu konferencji opłata: 300 zł
studenci: 150 zł, pracownicy GCR – udział w sesji plenarnej – bezpłatny, opłata za warsztat – 50zł
Warunki udziału w konferencji:
1. Do 15 października 2023 roku należy wysłać zgłoszenie udziału w konferencji   (zakładka: Formularz zgłoszeniowy)

2. Należność za uczestnictwo w konferencji należy uregulować do 15 października 2023 roku wpłacając określoną kwotę na konto:
POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY
Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, PKO SA II O. Lublin: 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106
W tytule prosimy wpisać: IMIĘ i NAZWISKO, KONFERENCJA REPTY
3. Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres: kontakt@ptl.katowice.pl lub logopedzi@repty.pl
Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty otrzymania zapłaty za udział w konferencji i zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia. Rachunek/Faktura VAT obejmuje dane wskazane w formularzu zgłoszenia.

UWAGA
Deklaracja udziału w warsztatach będzie możliwa w późniejszym terminie.
Podczas konferencji będzie możliwość zakupienia pomocy naukowych.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@ptl.katowice.pl lub logopedzi@repty.pl,  tel: +48 32 39 01 229 lub +48 32 39 01 370
Z poważaniem
Zarząd Śląskiego Oddziału PTL