V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Logopedia w teorii i praktyce” – Komitet Programowo-Organizacyjny

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

dr Joanna Trzaskalik, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski oraz Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie

dr Joanna Przyklenk, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski

dr Beata Duda, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski

mgr Iwona Bijak, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski

mgr Lilianna Cader, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski

mgr Izabela Malicka, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski

mgr Julia Pyttel, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski

mgr Barbara Sambor, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski

mgr Joanna Skowron, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach