V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Logopedia w teorii i praktyce” – Komitet Naukowy

V Międzynarodowa Konferencję Logopedyczną pt. „Logopedia w teorii i praktyce”

(2017)

 

KOMITET NAUKOWY

prof. Eliana Danilavichiutie, the Head of Speech-Language Pathology Department of Institute of Special Pedagogy of National Academy of educational sciences of Ukraine 

prof. dr Yulia O. Filatova, Speech & Language Pathology Dept. Moscow State Pedagogical University, Russian Federation

prof. zw. dr hab. Stanisław Grabias, UMCS Lublin

prof. Henriette W. Langdon, Communicative Disorders and Sciences Connie L. Lurie College of Education San José State University, US

prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab.  Józef Porayski-Pomsta, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Joanna Rosińczuk, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Bronisław Rocławski,  emerytowany profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

dr hab. prof. UMCS Urszula Mirecka, UMCS Lublin

dr hab. prof. US Barbara Ostapiuk, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. UG Stanisław Milewski, Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UP Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, Uniwersytet Śląski

dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak, Uniwersytet Śląski

dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak, UMCS Lublin

dr hab. Aneta Domagała, UMCS Lublin

dr hab. Lilianna Konopska, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Alina Maciejewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Aneta Lorenc, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Irena Polewczyk, Uniwersytet Śląski