Śląskie ZDL

zespolySzczególnie cenną inicjatywą członków naszego oddziału jest działalność siedemnastu Śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów. Liderzy zespołów bezinteresownie organizują spotkania, których celem jest wymiana doświadczeń i szerzenie wiedzy z dziedzin wspomagających pracę logopedy.

Na zdjęciu powyżej liderzy uczestniczący w spotkaniu koordynatorów Śląskich ZDL, w Sali Sejmu Śląskiego. Od lewej u góry: mgr Marzena Lampart-Busse, mgr Marianna Głębocka-Czarnecka, mgr Katarzyna Kusz, dr Iwona Michalak-Widera, Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska, Ewa Ossolińska-Pawlik. Dolny rząd od lewej: Alicja Iskrzycka, Magdalena Putyra, Józef Oczadły, Izabela Liguzińska, Bogumiła Wilk, Dorota Szymura.