Sprawozdania roczne

Sprawozdanie 2007

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału PTL w roku 2007

Liczba członków: 380.

Siedziba: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach ul. Sokolska 26.

Organizacja 2 konferencji:
1. „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka harmonijnie rozwijającego się i z Zespołem Downa” – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 11 maja 2007 roku, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wykładowcy: prof. dr hab. Stanisław Milewski z UG, – dr n. m. Elżbieta Radwańska, lek. stom. Ewa Szklarska, lek. stom. Dorota Żmuda-Stawowiak z Krakowskiej Poradni Stomatologicznej, Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa Szansa” Beata Zipper-Malina i Wiceprezes Małgorzata Baluch-Walecka.
2. Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, pt. „Kompleksowy charakter opieki nad pacjentem z uszkodzeniami mózgu”, 26 października 2007 roku, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25. Wykładowcy: dr hab. Marek Mandera, dr Dawid Larysz, Piotr Wieczorkowski, Joanna Szymula, Jolanta Jaszczuk, Halina Polak, Bogusława Maculewicz.

Wydano 2 numery pisma: Śląskie Wiadomości Logopedyczne nr 12 i Forum Logopedyczne nr 13 (zmiana nazwy pisma).

Wydano 2 plakaty promujące zawód logopedy:
· „Czy to jest zacinanie? Czy moje dziecko się jąka?” – 26.10.2007;
· „Aby Twoje dziecko mówiło pięknie” sponsor Stowarzyszenie „Szansa” – 11.05.2007.

Powstało logo Śląskiego Oddziału PTL – 26.10.2007.

Wręczono po raz pierwszy nagrodę Logopedia Silesiaca za 2007 rok dla dr. Mieczysława Chęćka.

Odbyło się szkolenie – E. Praksedy-Szyper „Diagnoza i terapia zaburzeń połykania”.

Powstał link oddziału na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Przewodnicząca ŚO PTL
dr Iwona Michalak-Widera