Sprawozdania roczne

Sprawozdanie 2008

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału PTL w roku 2008

Liczba członków: 320.

Siedziba: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach ul. Sokolska 26.

Organizacja 2 konferencji:
1. Druga Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, pt. „Wybrane obszary zagadnień głosu”, 16 maja 2008 roku, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wykładowcy: prof. Asmus Hintz z Niemiec z szkoły Yamacha, prof. UMCS Andrea Jaworska, dr Anna Walencik-Topiłko UG, Marek Rachoń Teatr Śląski, Alina M. Fabczak Białystok, dr Agata Skorek Katowice.
2. Trzecia Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, pt. „Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym”, 24 października 2008, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25. Wykładowcy: prof. B. Kożusznik UŚ, Monika Bober Katowice,
Alicja Kabała Kraków, Jolanta Surmacz Katowice, Ida Szwed UŚ, Maria Podeszewka-Mateńko, Katarzyna Szady UG.

Współorganizacja konferencji:
3. Z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i Podyplomowymi Studiami Logopedii UŚ z okazji Światowego Dnia Jąkania na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w dniu 22 października 2008.

Wydano 2 numery pisma logopedycznego – Forum Logopedyczne nr 14 i 15.

Wydano kalendarz na rok 2009 propagujący zagadnienia logopedyczne.
„Logopeda zajmuje się…” – 24.10.2008.

Wydano 2 plakaty propagujący zagadnienia logopedyczne:
· „Nauczasz? Przemawiasz? Występujesz publicznie?” – 16.05.2008
· „Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka od 0 do 6 roku życia” – 16.10.2008

Wręczano doroczną nagrodę Logopedia Silesiaca za 2008 rok dla prof. dr hab. Iwony Nowakowskiej-Kempnej.

Przewodnicząca ŚO PTL
dr Iwona Michalak-Widera