AktualnościMiędzynarodowe

Druga edycja grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena

Informujemy o możliwości składania przez młodych logopedów wniosków o dofinansowanie w drugiej edycji grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena.

W tym programie grantowym ubiegać się o dofinansowanie mogą osoby działające na rzecz szerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie zaburzeń płynności mowy, młodzi logopedzi (również studenci) zaangażowani w badania nad tym zagadnieniem, czy też osoby w inny sposób zasłużone w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.
Laureat nagrody zostanie również zaproszony nieodpłatnie do udziału w III edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”  (31.08.2018-1.09.2018): www.konferencja-zpm.edu.pl.

Szczegóły na temat grantu można znaleźć na stronie konferencji http://www.konferencja-zpm.edu.pl/…/grant-im-profesora-gen…/.