AktualnościSprawozdania ZDL

Sprawozdanie ze spotkania RZDL

„Wybrane metody pedagogiczne w terapii niepłynności mówienia” to temat spotkania szkoleniowego Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, które odbyło się 26.04.2018r. w Przedszkolu w Jankowicach. Prelegentką była mgr Gizela Żmijewska-Stec – pedagog specjalny, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog.

Prowadząca przedstawiła podstawy teoretyczne związane z zagadnieniem niepłynności mówienia. Między innymi zaznaczyła, iż jąkanie nie jest jednostką chorobową ale jest to zespół objawów zaburzenia mowy, a swoje źródło ma w komponencie psychologicznym i psychicznym dziecka, człowieka. W dalszej części spotkania prowadząca omówiła metody pedagogiczne, które – jak podkreśliła, nie są metodami wiodącymi w terapii jąkania ale wspomagają terapię. Metody pedagogiczne jako dopełniające terapię właściwą zwiększają jej skuteczność. Prelegentka przedstawiła niezwykle  czytelnie, na podstawie praktycznych przykładów wybrane metody pedagogiczne takie jak: Genogram, Ekomapę, Księgę Życia Dziecka, Trening  Zastępowania Agresji, Pedagogikę zabawy, Techniki relaksacyjne, Logorytmikę oraz Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne. W kolejnym etapie  spotkania omówiła metody autorskie takie jak: Program Wzmacniania Samooceny, Autorski Program do Pracy z Uczniem z Zaburzeniami Zachowania i Niedostosowanych Społecznie.  Powyższe metody na co dzień wykorzystuje skutecznie w swojej pracy.

Pani mgr Gizela Żmijewska-Stec poruszyła wiele ciekawych zagadnień, a poprzez prezentacje ciekawych metod pedagogicznych/terapeutycznych wzbogaciła warsztat logopedyczny uczestników spotkania. Po zakończeniu prelekcji wywiązało się mnóstwo ciekawych dyskusji, uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami, zarówno sukcesami, jak i problemami.

 Na zakończenie Pani Marzena Lampart-Busse przekazała informacje o planowanych konferencjach logopedycznych a następnie podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu. Spotkanie po raz kolejny okazało się być doskonałym miejscem wzbogacenia wiedzy i wymiany doświadczeń.

mgr Bożena Polaszek