Aktualności

Warsztaty z dr Ewą Bartelmus

Tu każda minuta się liczy!
Każda jest bezcenna w tym spotkaniu z dr Ewą Bartelmus, specjalistą fizjoterapii, dyplomowanym terapeutą z zakresu terapii neurorozwojowej i certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej.
W miniony poniedziałek 24 kwietnia 2023r, odbyło się szkolenie w GCR „REPTY” z zakresu: „ Techniki manualne normalizujące napięcie mięśniowe w kontekście dzieci i dorosłych dotkniętych zaburzeniami sensorycznymi”.
Terapia sensoryczna a właściwie terapia integracji sensorycznej stosowana jest w przypadku dzieci mających problemy z prawidłową organizacją wrażeń sensorycznych tj. rozpoznawaniem bodźców czuciowych z otoczenia. Pojawiają się dysfunkcje w rozwoju motorycznym, poznawczym i zachowaniu. Terapia polega na dostarczeniu dziecku kontrolowanych bodźców i nauce prawidłowej ich interpretacji.
Dr Ewa Bartelmus zwróciła uwagę na występowanie zaburzeń integracji sensorycznej również u dorosłych. Zaburzenia te, przejawiają się trudnościami z koncentracją, zaburzoną koordynacją ruchową czy nadmierną lub niedokształconą wrażliwością na bodźce.
Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące diagnozy oraz terapii dzieci i dorosłych, w kontekście technik manualnych normalizujących napięcie mięśniowe.
Szkolenie było bardzo ciekawe z holistycznym podejściem do człowieka w którym ciało dusza i umysł synchronizują się w jedno brzmienie.
Prowadząca, dr Ewa Bartelmus wykazała się wysoką kompetencją w prezentowanym temacie wystąpienia, pozostawiając niedosyt u uczestników szkolenia, których oczarowała zaangażowaniem, umiejętnościami i życzliwością.