Sprawozdania ZDL

Sprawozdanie ze szkolenia RZDL: Jak badać mowę dziecka w wieku przedszkolnym?

Jak badać mowę dziecka w wieku przedszkolnym? to temat spotkania szkoleniowego Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, które odbyło się 7 listopada 2019 r. w Przedszkolu w Jankowicach. Prelegentką była mgr Marzena Lampart-Busse – neurologopeda i surdopedagog.

W spotkaniu uczestniczyło wielu logopedów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Prowadząca rozpoczęła szkolenie od przypomnienia przepisów prawa oświatowego, będących podstawą do przeprowadza badania mowy dzieci w placówkach szkolnych i przedszkolnych, po czym przedstawiła poszczególne etapy badania mowy dzieci przedszkolnych, odnosząc się do własnego bogatego doświadczenia zawodowego. Prowadząca zwróciła uwagę na konieczność posiadania pisemnej zgody rodzica na badanie mowy dziecka. Prelegentka przedstawiła różnego rodzaju testy diagnostyczne do badania mowy, z którymi uczestnicy mogli się zaznajomić w trakcie szkolenia.

Następnie głos zabrała Pani Mirosława Frydecka, autorka ilustracji do jednej z zaprezentowanych na spotkaniu pozycji pt. “Czy mówię poprawnie?” W ciekawy sposób opowiedziała ona o swojej pracy nad ilustracjami i współpracy z autorką publikacji. Prelegentka przedstawiła metody badania stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego, które uczestnicy szkolenia mieli okazję przećwiczyć w trakcie zajęć warsztatowych, następnie omówione zostało badanie funkcji połykowej. Prowadząca zachęciła do obserwacji dzieci w czasie spożywania pokarmów i przyjmowania płynów.
Na zakończenie omówione zostały również pozostałe badania: funkcji oddechowej, słuchu, słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej oraz kinestezji, płynności i prozodii mowy. Pani Marzena Lampart-Busse podkreśliła konieczność nawiązania przez logopedę dobrej relacji z dzieckiem i stworzenia przyjaznej atmosfery, jako istotnego czynnika prawidłowej diagnozy logopedycznej. Po zakończeniu prelekcji była okazja do dyskusji i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Głos zabrała także mgr Bożena Polaszek, współorganizator szkolenia, która zaprosiła do udziału w spotkaniach organizowanych w PPP w Żorach.
Spotkanie szkoleniowe po raz kolejny okazało się dla jego uczestników doskonałą okazją do wzbogacenia swojego warsztatu pracy.

Na zakończenie Pani Marzena Lampart-Busse przekazała informacje o planowanych konferencjach logopedycznych, a następnie podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu.

Mgr Grażyna Holona-Słodczyk