AktualnościSprawozdania ZDL

Sprawozdanie ze spotkania Gliwickiego ZDL

15.10.2019 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach odbyło się spotkanie grupy gliwickich logopedów w ramach cyklicznych szkoleń Zespołu Doskonalenia Logopedów, którego tematem była ” Współpraca lekarza stomatologa z logopedą.”
Prelegentka, lek. stomatolog mgr Anna Kwiecińska, wykładowca Katedry Dysfunkcji Narządu Żucia i Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej, szczegółowo opisała zależności pomiędzy prawidłowo przebiegającymi funkcjami gryzienia, żucia, połykania i oddychania, a poprawną wymową młodych pacjentów.Bardzo szeroko omówione zostały wszelkie wady zgryzu i możliwości ich korekcji u dzieci. Poruszone zostały problemy różnorakich schorzeń i dysfunkcji w obrębie jamy ustnej.
Pani stomatolog odpowiadała też na bardzo wiele pytań dotyczących konkretnych problemów naszych koleżanek, które zgromadziły się na naszym spotkaniu Gliwickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów.
Kolejne (bezpłatne)  spotkanie Gliwickiego ZDL odbędzie w kolejnym semestrze bieżącego roku szkolnego.
 
Logopedzi Gliwickiej Poradni